Vecumnieku apvienības pārvaldes bibliotēku rādītāji 2021. gadā

2021 Lietotāju skaits Apmeklējumu skaits Izsniegumu skaits
Bārbeles bibliotēka
180 2938 6980
Beibežu bibliotēka 124 1617 5900
Kurmenes bibliotēka 182 2258 5498
Misas bibliotēka 167 1487 2926
Skaistkalnes bibliotēka 302 3951 6766
Stelpes bibliotēka 177 2020 3921
Taurkalnes bibliotēka 114 1624 880
Valles bibliotēka 204 1703 5811
Vecumnieku bibliotēka 652 7503 16432