Kurmenes pagasta bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/kurmene.jpg Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Kurmene
Otrdiena 10.00-18.00 Kurmenes pag.
Ceturtdiena 9.00-17.00 Vecumnieku nov.
Piektdiena 9.00-17.00 LV-5115
pārtraukums 13.00-14.00 Tālr. 65152689
Trešdiena Metodiskā diena

e-pasts:

gita.skadina@inbox.lv

kurmene.biblioteka@vecumnieki.lv

   
   
    www.kulturasdati.lv
     
     

Bibliotēkas vadītāja

Gita Skadiņa

     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1923. gadā. 2009. gadā bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām „Baltajā skolā”.
Krājuma lielums: 4742
Preses izdevumi: 21
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 5862
Lietotāju skaits: 194
Apmeklējumu skaits: 2843
Novadnieki Dzejnieks un tulkotājs Knuts Skujenieks, olimpiskais čempions Jānis Ķipurs, operdziedātāja Anna Grise Grundmane.
Ievērojamas vietas Grāfa Komorovska Kurmenes muižas parks un Sv. Pētera katoļu draudzes baznīca.
Tradicionāli pasākumi „Pirmais bibliotēkas apmeklējums”, dzejas dienas septembrī, tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, gadskārtu ieražu svētku pēcpusdienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi.