Bauskas Centrālā bibliotēka

 

 

Darba laiks:       Tālruņi:
darbdienas 11.00-18.00     Abonements - 63960580

sestdiena

10.00-16.00

    Interneta un periodikas lasītava - 63960579
       

Specializētā lasītava - 63960579

mēneša pēd. piektdiena: spodrības diena     Informācijas resursu un attīstības nodaļa - 63922858
jūlija, augusta sestdienas: slēgts      
         
Adrese:       E-pasts:
Kalna iela 18       biblioteka@bauskasbiblioteka.lv
Bauska, LV-3901       abonements@bauskasbiblioteka.lv
         

 

Seko mums:
draugiem.lv Facebook Instagram tl_files/images/firmu_logo/kulturas dari BCB.png  

 

Kontaktinformācija: Vārds, uzvārds: Tālrunis:   
E-pasts:
Direktore Māra Kuļikauska 20013522 mara.kulikauska@bauska.lv
Direktores vietniece Santa Gudža 63960581 santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv
Lietvede Dace Bodnare 63960578 lietvediba@bauskasbiblioteka.lv
Lietotāju apkalpošanas nodaļa  Kristīne Čakāne 63960580 kristine.cakane@bauskasbiblioteka.lv
Informācijas resursu attīstības nodaļa Aina Mūrniece 63922858

aina.murniece@bauskasbiblioteka.lv

 

 

E-adreses saziņas kanāls:

 

E-adrese

 


 

 
Bauskas Centrālā bibliotēka 
Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
   
Norēķinu rekvizīti: 

Bauskas novada pašvaldība

Reģ. Nr. LV90009116223 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV50TREL9802589008000

Bauskas Bērnu bibliotēka

Darba laiks:           Tālruņi:    
darbdienas 11.00-18.00       abonements  63922778  
           

vadītāja Sarmīte Zandere

 63924652  
                 
Adrese:           E-pasts:    
Uzvaras iela 3,           berni@bauskasbiblioteka.lv    
Bauska, LV-3901                
 
Seko mums:
draugiem.lv Facebook