Bārbeles pagasta bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/Barbele.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 8.00-17.00 “Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag.,
Otrdiena 8.00-17.00 Bauskas nov., LV-3905
Ceturtdiena 8.00-17.00 Tālr. 63946896
Piektdiena 8.00-17.00 www.kulturasdati.lv
pārtraukums 12.00-13.00 e-pasts:

brigita.krauze@gmail.com

barbele.biblioteka@vecumnieki.lv

 

Trešdiena Metodiskā diena
   

Bibliotēkas vadītāja

Brigita Krauze

     
Dibināšanas gads: Bibliotēka atrodas pagasta centrā, nozīmīgu ceļu krustpunktā. Dibināta 1923. gadā un kopš dibināšanas atrašanās vietu nav mainījusi.
Krājuma lielums: 5647
Preses izdevumi: 15
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 6980
Lietotāju skaits: 180
Apmeklējumu skaits: 2938
Novadnieki Atmodas līderis Juris Ziemelis, Jānis Priedkalns, Egons Dārziņš.
Ievērojamas vietas

Bārbeles ev. lut. baznīca (1567), kapene, sēravots, karsta kritenesezers - Rukšu ezers ar peldošu salu; Zemgales sēta "Everti" - valsts nozīmes tautas celtniecības piemineklis, kas  1995. gadā ieguva Eiropas Padomes kultūras mantojuma karogu;  Dzīvojamā mājā iekārtota gleznotāja N.Rutkovska memoriālā istaba.

Tradicionāli pasākumi
  • Tikšanās ar literatūras, mākslas un sabiedriskajiem darbiniekiem, grāmatu apgādiem, muzikāli dzejas popularizēšanas pasākumi
  • Ikgadēji tematiski 25. marta atceres pasākumi
  • Ikgadējs dzejas dienām veltīts pasākums "Griķmalēju dzejas plenērs" viesmīlīgās "Sutru" mājas pagalmā