Rundāles apvienības pārvaldes bibliotēkas

Pilsrundāles bibliotēka 63962402
Svitenes pagasta bibliotēka 63926159
Viesturu pagasta bibliotēka 25919081
Viesturu pagasta Bērsteles bibliotēka 63962442

 

Informāciju par Rundāles apvienības pārvaldes'bibliotēku darbu meklējiet

bibliotēku vienotajā emuārā šeit!

Rundāles apvienības pārvaldes bibliotēku rādītāji 2021. gadā

2021

Lasītāju skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Pilsrundāles bibliotēka

312 5135 8456

Svitenes bibliotēka

121 916 2142

Viesturu bibliotēka

101 1267 1703

Bērsteles bibliotēka

227 1281 2939