Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Vecumnieku bibliotēkas > Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēka

Beibežu bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/Beibezhi.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 11.00-18.00 "Beibeži 2", Beibeži, Vecumnieku pag.,
Otrdiena 9.00-17.00 Bauskas nov.,
Ceturtdiena 9.00-17.00 LV-3933
Piektdiena 9.00-17.00 Tālr. 63976907
pārtraukums 12.00-13.00 e-pasts:

beibbibl@inbox.lv

beibezi.biblioteka@vecumnieki.lv

Trešdiena Metodiskā diena
   

Bibliotēkas vadītāja

Gunta Spira

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1961. gadā, Beibežu melioratīvajā izmēģinājumu stacijā. Bibliotēka patlaban atrodas Beibežu centrā, pašvaldības ēkā.
Krājuma lielums: 7064
Preses izdevumi: 19
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 5900
Lietotāju skaits: 124
Apmeklējumu skaits: 1617
Novadnieki Ilmārs Kamaldiņš, ciemata dibinātājs un ilggadīgs Beibežu meliorācijas izmēģinājuma stacijas direktors.
Ievērojamas vietas Skaistākais daiļdārzs un lauku sēta Inesei un Jurim Strūbergiem Vecumnieku pagasta Beibežos.
Tradicionāli pasākumi
  • Ikgadējas ekskursijas bibliotēkas lietotājiem
  • Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrijā" un Grāmatu svētki