Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Vecumnieku bibliotēkas > Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/taurkalne.JPG

Darba laiks   Adrsese
Pirmdiena 10.00-17.00 „Zemenītes”, Valles pag.
Otrdiena 10.00-17.00 Vecumnieku nov., LV–5106
Ceturtdiena 10.00-17.00 Tālr. 65129608
Piektdiena 10.00-17.00 www.kulturasdati.lv
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts:
Mēneša pirmā sestdiena 10.00-13.00

biga40@inbox.lv

taurkalne.biblioteka@vecumnieki.lv

Bibliotēkas vadītāja

Brigita Čebatarova

     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1969. gadā. Kopš 1998. gada atrodas mājas „Zemenītes” telpās.
Krājuma lielums: 4661
Preses izdevumi: 8
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 1076
Lietotāju skaits: 112
Apmeklējumu skaits: 2090
Novadnieki Dzejniece Murevska Erna, hokeja treneris Mihails Vasiļonoks.
Ievērojamas vietas Aklais ezers.
Tradicionāli pasākumi Dzejas diena septembrī, Ziemassvētku pēcpusdiena.