Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Vecumnieku bibliotēkas > Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/taurkalne.JPG

Darba laiks   Adrsese
Pirmdiena 9.00-17.00 "Zemenītes", Taurkalne, Valles pag.,
Otrdiena 9.00-17.00 Bauskas nov., LV–5106
Ceturtdiena 9.00-17.00 Tālr. 65129608
Piektdiena 9.00-17.00 www.kulturasdati.lv
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts:
Mēneša pirmā sestdiena 10.00-13.00

biga40@inbox.lv

taurkalne.biblioteka@vecumnieki.lv

Bibliotēkas vadītāja

Brigita Čebatarova

     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1969. gadā. Kopš 1998. gada atrodas mājas „Zemenītes” telpās.
Krājuma lielums: 4587
Preses izdevumi: 8
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 880
Lietotāju skaits: 114
Apmeklējumu skaits: 1624
Novadnieki Dzejniece Murevska Erna, hokeja treneris Mihails Vasiļonoks.
Ievērojamas vietas Aklais ezers.
Tradicionāli pasākumi Dzejas diena septembrī, Ziemassvētku pēcpusdiena.