Iecavas apvienības pārvaldes bibliotēku rādītāji 2022. gadā

2022 Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka
783 6130 38988
Iecavas bērnu bibliotēka 721 7741 15187
Iecavas pagasta Rosmes bibliotēka 73 472 1756
Iecavas pagasta Zālītes bibliotēka 191 2344 6547
Iecavas pagasta Ziemeļu bibliotēka 186 2760 6497
Iecavas pagasta Zorģu bibliotēka 208 2669 7904