Iecavas apvienības pārvaldes bibliotēkas

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka 63941252
Iecavas bērnu bibliotēka 63941800
Rosmes bibliotēka 63946658
Zālītes bibliotēka 63945284
Ziemeļu bibliotēka 63900886
Zorģu bibliotēka 63946735

Iecavas apvienības pārvaldes bibliotēku rādītāji 2021. gadā

2021 Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Ed.Virzas Iecavas bibliotēka
758 8999 29911
Iecavas bērnu bibliotēka 727 7417 14158
Rosmes bibliotēka 100 759 2904
Zālītes bibliotēka 210 2159 6602
Ziemeļu bibliotēka 227 1246 4441
Zorģu bibliotēka 205 2229 7984