Vecumnieku bibliotēka


tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/vecumnieki_mariteunbaiba.jpg

     
Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-17.00 Rīgas iela 5, Vecumnieki,
Otrdiena 9.00-17.00 Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
Trešdiena 15.00-19.00 Tālr. 63976615
Ceturtdiena 9.00-17.00

e-pasts:

vecumniekub_ka@inbox.lv

vecumnieku.biblioteka@vecumnieki.lv

Piektdiena 9.00-17.00
Mēneša pirmā sestdiena 9.00-12.00
    www.kulturasdati.lv
     

Bibliotēkas vadītāja Mārīte Boša un bibliotekāre Baiba Škrjaba

     
Dibināšanas gads:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā. Tā atrodas Vecumnieku centrā, tautas nama ēkā, ieeja no parka puses.

Krājuma lielums:

18324

Preses izdevumi: 63
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 16432
Lietotāju skaits: 652
Apmeklējumu skaits: 7503
Novadnieki
  • dzejnieks Andrejs Balodis, rakstnieki Alfrēds Dziļums, Ēriks Hānbergs un Dzintars Sodums
  • aktieris Aivars Siliņš, režisore Laura Hirša un aktieris Juris Hiršs
  • politiķis Arnolds Spekke, LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš
  • liliju audzētājs un selekcionārs Jānis Vasarietis
Ievērojamas vietas Čigānkalns, atpūtas vieta pie Vecā ezera, mājas "Jūras", jaunais ezers ar estrādi
Tradicionāli pasākumi Ziemassvētki bibliotēkā, pasākumu cikls "Cilvēks mums līdzās", grāmatu apskats, Lieldienas un Vasaras saulgrieži
   

 

Vecumnieku pagasts. Tas nav tikai punkts Latvijas kartē. Vecumnieku pagasts – tā ir vieta, kur mēs dzīvojam un strādājam, vieta, kur aug un skolojas mūsu bērni, vieta, kuru mēs mīlam.

(Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis)

Aktualitātes Vecumnieku bibliotēkā

.

Domes priekšsēdētājs bibliotēkā

Pēc mūsu lasītāju lūguma 2015. gada nogalē  bibliotēkā viesojās Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Priekšsēdētājs pastāstīja par novadā paveiktajiem darbiem šajā gadā, iepazīstināja klātesošos, kas ieplānots veikt turpmāk, atbildēja uz bibliotēkas lasītāju jautājumiem un izskaidroja neskaidros jautājumus. Tikšanās izvērtās ļoti saturīga un interesanta. Lasītāji atzinīgi novērtēja šo tikšanos.

Viesos Arno Jundze

Decembra pirmajās dienās Vecumnieku bibliotēka aicināja uz tikšanos ar žurnālistu un rakstnieku Arno Jundzi. Autors stāstīja par to, kā tapuši viņa darbi, dalījās domās par norisēm kultūras dzīvē, par dokumentālo kino. A.Jundze ir sarakstījis scenāriju dokumentālajai filmai “Jānis. Elza. Mīlas grāmata”, kuras fragmentos varēja ielūkoties. Tikšanās noritēja VKKF mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos” projekta “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros.

Jāņu ielīgošana

22. jūnijā Vecumnieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu aicināja pagasta iedzīvotājus un viesus uz Jāņu ielīgošanu „Caur ziedu pļavām Līgo diena nāk!”. Ar dziesmām, dejām un jautriem pastāstiem līgotājus sagaidīja „Mūsmāju” ļaudis – Made, Matilde un Līze, kā arī Tautas nama amatieru kopas. Bija iespēja piedalīties maģiskos rituālos – zāļu vijas pīšanā un jāņuguns aizdegšanā. Visi pasākuma dalībnieki un viesi līksmoja kopīgās rotaļās un dejās. „Mūsmāju” saimnieks Guntis Kalniņš sanākušos cienāja ar alu, kvasu un sieru. Muzikālo pavadījumu sniedza „IMI3”, zaļumballē muzicēja pūtēju orķestris „Skaistkalne”.

Vasaras kalnā

28. aprīlis bibliotēkā ienāca ar Jāņa Vasarieša un Māras Svīres grāmatas „Vasaras kalnā” prezentāciju. Liliju ziedēšanas trakums sākas jūlijā, uzkāpjot vasaras kalnā. „Vasaras kalnā” ir neparasta grāmata. Tās pamatā ir Latvijas liliju meistara, mūsu novadnieka Jāņa Vasarieša atmiņas par aizrautīgiem, arī traģiskiem, enerģiskiem, radošu ideju un optimisma gadiem nu jau pāri deviņiem gadu desmitiem. Rakstniece Māra Svīre papildinājusi grāmatu, uzrakstot „Veltījumus Jāņa Vasarieša trīspadsmit lilijām”.

Iepazīsti bibliotēku!

  „Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem” (Zenta Mauriņa).

   Aprīļa nogalē Vecumnieku bibliotēkā ar to iepazīties nāca Vecumnieku pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi. Bērni iepazinās ar bibliotēku, uzzināja to, ka grāmatiņas šeit nevar nopirkt, bet var paņemt uz mājām izlasīt un pēc tam tās jānes atpakaļ. Kopā ar bērniem bija audzinātājas Līga un Marika, kā arī auklīte Anita. (pavasaris, 2015)