Bibliotēkas pakalpojumi

Pakalpojumi Vieta Kontakti
 • Grāmatu izsniegšana abonementā
 • Grāmatu atgriešana grāmatu nodošanas kastē (Uzvaras ielā 6);
 • Grāmatu izsniegšana pakomātā  (Dārza ielā 8B).
 • Konsultācijas par e-kataloga lietošanu
 • Grāmatu izstādes
 • Starpbibliotēku abonements (SBA) – grāmatu
  pasūtīšana no citām bibliotēkām
 • Lietošanas termiņa pagarināšana u.c.
Abonements 63960580
Specializētā lasītava 63960579
 • Periodika
 • Bezmaksas internets (PIPP)
 • Abonētās pilntekstu datubāzes
 • Bibliotēkas veidotās datubāzes
 • Rakstu kopiju elektroniskā pasūtīšana
 • Standartprogrammas (Microsoft Office)
 • Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
 • Sameklētās informācijas saglabāšana CD, USB
 • Latvijas filmas internetā
 • Izdrukas, kopēšana, skenēšana u.c.
Interneta un
periodikas
lasītava
63960579