Vakances

Tiek meklēts bibliotēkas struktūrvienības vadītājs/a Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēkā.

 

Prasības amata pretendentiem/-ēm:


Izglītība:


Augstākā akadēmiskā vai profesionālā, vai vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā.

 

Darba pienākumi:

 • plānot bibliotēkas darbu;
 • organizēt bibliotēkas lietotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu;
 • plānot un organizēt bibliotēkas profilam atbilstošus pasākumus, izstādes un norises;
 • veikt bibliotēkas krājuma uzskaiti, organizāciju un papildināšanu;
 • veikt novadpētniecības darbu;
 • sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS ALISE

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām.

 

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt personīgi Bauskas Centrālajā bibliotēkā,  Kalna iela 18, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas Centrālā bibliotēka, Kalna iela 18, Bauska, LV-3901,

vai e-pastā: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv.

 

Tālrunis uzziņām 20013522 (kontaktpersona: Māra Kuļikauska).


Pieteikšanās līdz 2023. gada 20. decembrim


tl_files/images/BCB 2023/musaVakance.jpg

Vakances

Tiek meklēts bibliotekārs/āre Bauskas Bērnu bibliotēkā


Prasības amata pretendentiem/-ēm:


Izglītība:


Augstākā akadēmiskā vai profesionālā, vai vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

 

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • - teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • - radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • - atbildības sajūta un precizitāte;
 • - vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • - par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS ALISE


Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • - valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • - ļoti labas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām.


Galvenie darba pienākumi:


Bauskas bērnu bibliotēkas lietotāju apkalpošana:

 • - lietotāju reģistrācija, iespieddarbu izsniegšana, saņemšana;
 • - bibliotēkas sociālo tīklu satura un publicitātes materiālu veidošana;
 • - dalība pasākumu organizēšanā;
 • - lietotāju konsultēšana par e-pakalpojumu, e-resursu izmantošanu;
 • - uzziņu sniegšana;
 • - izstāžu organizēšana;
 • - krājuma kārtošana.


Piedāvājam:

 • - darba attiecības uz noteiktu laiku;
 • - mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 854 EUR;
 • - sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • - motivētu pieteikuma vēstuli;
 • - dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

Pieteikumu var iesniegt personīgi Bauskas Centrālajā bibliotēkā,  Kalna iela 18, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas Centrālā bibliotēka, Kalna iela 18, Bauska, LV-3901, vai e-pastā: biblioteka@bauskasbiblioteka.lv.

Tālrunis uzziņām 27194304 (kontaktpersona: Santa Gudža).

Pieteikums jāiesūta līdz 2023.gada 23.oktobrim.

 


tl_files/images/BCB 2023/DienasVakance - kopija.jpg