Interneta un periodikas lasītava

Bauskas SIPP (Sabiedriskais Interneta pieejas punkts) savu darbību sāka 2000. gada 1. martā. Tas tika izveidots, lai visdažādākajiem sabiedrības slāņiem radītu plašu iespēju informācijas iegūšanai un veicinātu cilvēku izglītošana moderno tehnoloģiju jomā, liekot pamatus jaunai informācijas sabiedrībai. Projekta rezultātā 2015. gadā pārdēvēts par PIPP (Publiskais Interneta pieejas punkts)

tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png 63960579
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/epasts.png lasitava@bauskasbiblioteka.lv

 

Interneta un periodikas lasītava piedāvā:

  • iespēju strādāt ar datorprogrammām "MS Word", "MS Excel" un "MS Power Point";
  • saglabāt sameklēto informāciju, ierakstot to informācijas nesējos vai veicot izdruku no datora;
  • veikt dokumentu skenēšanu;
  • datorliteratūru, lai labāk orientētos daudzveidīgajā jauno tehnoloģiju pasaulē;
  • CD ar novadpētniecības materiāliem
  • neskaidrību gadījumā saņemt palīdzību konsultāciju veidā;
  • periodiskos materiālus latviešu valodā un svešvalodās.