Interneta un periodikas lasītava

Bauskas SIPP (Sabiedriskais Interneta pieejas punkts) savu darbību sāka 2000. gada 1. martā. Tas tika izveidots, lai visdažādākajiem sabiedrības slāņiem radītu plašu iespēju informācijas iegūšanai un veicinātu cilvēku izglītošana moderno tehnoloģiju jomā, liekot pamatus jaunai informācijas sabiedrībai. Projekta rezultātā 2015. gadā pārdēvēts par PIPP (Publiskais Interneta pieejas punkts)

tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png 63960579
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/epasts.png lasitava@bauskasbiblioteka.lv

 

Interneta un periodikas lasītava piedāvā:

  • iespēju strādāt ar datorprogrammām "MS Word", "MS Excel" un "MS Power Point";
  • saglabāt sameklēto informāciju, ierakstot to informācijas nesējos vai veicot izdruku no datora;
  • veikt dokumentu skenēšanu;
  • datorliteratūru, lai labāk orientētos daudzveidīgajā jauno tehnoloģiju pasaulē;
  • CD ar novadpētniecības materiāliem
  • neskaidrību gadījumā saņemt palīdzību konsultāciju veidā;
  • periodiskos materiālus latviešu valodā un svešvalodās.

PIPP iekšējās kārtības noteikumi

Publiskā Interneta pieejas punkta (PIPP) iekšējās kārtības noteikumi.

1. PIPP darba laiki:

Darba dienās no 11:00 līdz 18:00

Sestdienās no 10:00-16:00

2. Apmeklētājiem, kuri vēlas strādāt ar datoru, vēlams pieteikties iepriekš, atnākot uz bibliotēku, vai pa telefonu 63960579. Laiku rezervē ne ilgāk kā vienu stundu vienā reizē. Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, reģistrētā persona zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.

3. Pierakstoties uz datora izmantošanas laiku, lietotājs reģistrējas PIPP lietotāju reģistrācijas grāmatā, norādot lietošanas laiku. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājs iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem, parakstās par to ievērošanu, kā arī saņem Interneta lasītavas lietotāja karti kārtējam gadam.
4. Reģistrējoties Interneta lietotāju grāmatā, jānorāda laiks, cikos darbs uzsākts un cikos pabeigts.
5. Pirmskolas vecuma bērniem datoru atļauts izmantot kopā ar pieaugušo.

Lietotāja tiesības:
1. Izmantot datoru rezervētajā laikā.
2. Saņemt konsultāciju neskaidrības gadījumā, bet Interneta lietotājam informācijas meklēšana ir jāveic pašam.
3. Lasīt piedāvāto literatūru.
4. Izmantot datorprogrammas Internet Explorer un standartprogrammas (Microsoft Office).

Lietotāja pienākumi:

1. Pārbaudīt pirms darba uzsākšanas vai dators ir kārtībā un par jebkādām izmaiņām jāziņo konsultantam.

2. Informēt nekavējoties PIPP konsultantu par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī, ja nestrādā vai bojāta aparatūra.
2. Jāievēro klusums.
3. Beidzot darbu, jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts.

Lietotājam kategoriski aizliegts:
1. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas.
2. Aiztikt vadus vai to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru savienojošos vadus u.c.)
3. Patvaļīgi ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu.
4. Atrasties pie datora vairāk par diviem lietotājiem.
5. Atrasties pie datora virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām.
6. Apmeklēt neētiska satura Interneta adreses, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās.
7. Veikt izdrukas bez saskaņošanas ar bibliotekāru.
8. Atrasties pie datora iereibušā stāvoklī.
9. Datoru neizmantot datorspēlēm.

  • Personas, kurām nav nekādu iemaņu darbā ar datoru, bibliotēkas darbinieki neapmāca.
  • Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisīts bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

Personām, kuras pārkāps izmantošanas noteikumus, turpmāk būs liegta iespēja izmantot PIPP pakalpojumus.