Maksas pakalpojumi

 


 

MAKSAS PAKALPOJUMU SARAKSTS

BAUSKAS CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ (ar grozījumiem 28.03.2013.)

1. Kopēšanas pakalpojumi:    
1.1. teksts melnbalts A4 1 lpp. EUR 0,07  
1.2. teksts melnbalts A3 1 lpp. EUR 0,14  
1.3. attēls melnbalts A4 1 lpp. EUR 0,21  
1.4. attēls melnbalts A3 1 lpp. EUR 0,36  
1.5. teksts krāsains A4 1 lpp. EUR 0,21  
1.6. attēls krāsains A4 1 lpp. EUR 0,43  
       
2. Datorizdruka:    
2.1. teksts melnbalts A4 1 lpp. EUR 0,14  
2.2. teksts krāsains A4 1 lpp. EUR 0,28  
2.3. teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp. EUR 0,21  
2.4. teksts ar attēlu krāsains A4 1 lpp. EUR 0,43  
2.5. teksts melnbalts A3 1 lpp. EUR 0,28  
2.6. attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. EUR 0,14