Maksas pakalpojumi

 

 

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMISaskaņā ar Bauskas novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 393 "Par Bauskas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu" (prot.Nr.14, 22.p.)

N.p.k. Pakalpojums

Mērvienība

Cena eiro

bez PVN

1. Kopēšana/ datorizdruka    
1.1. A4 formāts, melnbalts 1 lpp. 0,21
1.2. A4 formāts, krāsains 1 lpp. 0,28
1.3. A3 formāts, melnbalts 1 lpp. 0,24
1.4. A3 formāts, krāsains 1 lpp. 0,39
2. Laminēšana    
2.1. A4 formāts 1 gab. 0,42
2.2. A3 formāts 1 gab. 0,48
3. Iesiešana ar plastmasas spirāli    
3.1. A4 formāts (ieskaitot apvāku) 1 gab. 0,73
4. Nozaudētas lasītāja kartes atkārtota izsniegšana 1 gab. 1,50