Specializētā lasītava

Lasītavas krājumā esošie drukātie informācijas avoti, kā arī abonētie digitālie resursi (datubāzes) pieejami gan uz vietas lasītavā, gan ārpus bibliotēkas telpām. Lai tos izmantotu, jābūt reģistrētam bibliotēkas pakalpojumu lietotājam. Iespējams izmantot stacionāros datorus, kā arī strādāt ar personīgo datoru. Lasītavas darba laiks ir identisks ar bibliotēkas darba laiku.

tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png 63960579
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/epasts.png lasitava@bauskasbiblioteka.lv


Lasītava piedāvā:

 • uzziņu literatūru - vārdnīcas, ceļvežus, atlantus, enciklopēdijas, rokasgrāmatas u.c.;
 • nozaru literatūru (studentiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, uzņēmējiem u.c.);
 • tematiskas novadpētniecības materiālu mapes par Bauskas reģionu un novadniekiem, kā arī elektronisko novadnieku enciklopēdiju;
 • periodisko izdevumu analītiskos aprakstus;
 • četras abonētās bezmaksas pilntekstu datubāzes: ar pieeju bibliotēkā (nozare.lv, news.lv) un attālināti no mājām (ebscohost.com, letonika.lv).

Darbības virzieni

 • atkarībā no pieprasījuma, sniedz dažāda veida uzziņas (klātienē, pa e-pastu, pa tālruni);
 • atjaunot un papildināt novadnieku enciklopēdiju;
 • sniegt praktisku palīdzību lasītavas apmeklētājiem darbā ar elektroniskajām datubāzēm (abonētajām un bibliotēkas veidotajām);
 • palīdzēt lasītājiem ar mazāku laika patēriņu sameklēt grāmatas noteiktā nozarē, katru mēnesi izliekot izstādes;
 • konsultēt lasītavas apmeklētājus (skolēnus, studentus), lai palīdzētu viņiem izvēlēties atbilstošākos informācijas avotus kādā no daudzveidīgajiem tematiem.

Lasītavas izmantošanas kārtību nosaka:

Eiropas Savienības informācijas punkts - ESIP

ES Informācijas punkts

Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Bauskas Centrālajā bibliotēkā darbojas no 2000. gada. Pašreiz Latvijas reģionu centrālajās bibliotēkās darbojas 30 Eiropas Savienības informācijas punkti, skati izvietojumu karti šeit. ESIP darbu koordinē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 

ESIP piedāvā:

 • grāmatas, bukletus, faktu lapas;
 • uzziņas;
 • informācijas resursus par ES internetā;
 • tematiskas izstādes;
 • lekcijas, tikšanās, konkursus.
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png EIROINFO tālrunis 67211111
EUROPE DIRECT bezmaksas tālrunis Briselē 008006789101


Aktuālas saites

tl_files/images/struktura/esip/malta eu2017mt_logo.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU 2016.png tl_files/images/struktura/esip/EU 2016_SK.jpg
tl_files/images/struktura/esip/ecoc-2017.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU 2015_LV.png tl_files/images/struktura/esip/eu-riga capital.jpg
tl_files/images/struktura/esip/EU_flag.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU_Latvia in europe.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU_maja-riga.jpg

Portāli par ES jautājumiem