Biznesa bibliotēka / lasītava

Lasītavas informācijas resursi ikvienam ir pieejami uz vietas. Iespējams izmantot stacionāros datorus, kā arī strādāt ar personīgo datoru. Lasītavas darba laiks ir saskaņots ar bibliotēkas darba laiku.

tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png 63960579
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/epasts.png lasitava@bauskasbiblioteka.lv


Lasītava piedāvā:

 • uzziņu literatūru - vārdnīcas, ceļvežus, enciklopēdijas u.c.;
 • nozaru literatūru;
 • tematiskas novadpētniecības materiālu mapes par Bauskas reģionu un novadniekiem, kā arī elektronisko novadnieku enciklopēdiju;
 • periodisko izdevumu analītiskos aprakstus;
 • četras autorizētās datubāzes ar pieeju bibliotēkā (nozare.lv, news.lv) un no mājām (ebscohost.com, letonika.lv).

Darbības virzieni

 • atkarībā no pieprasījuma sniedz dažādas uzziņas;
 • sniedz praktisku palīdzību lasītavas lietotājiem darbā ar elektroniskajām datubāzēm;
 • pieprasītākas nozares papildina ar jaunāko literatūru;
 • papildina novadnieku enciklopēdiju;
 • katra mēneša otrajā sestdienā organizē jauno grāmatu dienu.

Lasītavas izmantošanas kārtību nosaka:

Bauskas Biznesa bibliotēka


Kas tas ir? Lasi sadaļā "Biznesam" mūsu mājaslapā šeit!

2014. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka kļuva par starpnieku ceļā no cilvēka līdz uzņēmējdarbībai. Uzsākot dalību Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā, varam lepoties ar savu Biznesa bibliotēku!


Eiropas Savienības informācijas punkts - ESIP

ES Informācijas punkts

Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Bauskas Centrālajā bibliotēkā darbojas no 2000. gada. Pašreiz Latvijas reģionu centrālajās bibliotēkās darbojas 30 Eiropas Savienības informācijas punkti, skati izvietojumu karti šeit. ESIP darbu koordinē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 

ESIP piedāvā:

 • grāmatas, bukletus, faktu lapas;
 • uzziņas;
 • informācijas resursus par ES internetā;
 • tematiskas izstādes;
 • lekcijas, tikšanās, konkursus.
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png EIROINFO tālrunis 67211111
EUROPE DIRECT bezmaksas tālrunis Briselē 008006789101


Aktuālas saites

tl_files/images/struktura/esip/malta eu2017mt_logo.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU 2016.png tl_files/images/struktura/esip/EU 2016_SK.jpg
tl_files/images/struktura/esip/ecoc-2017.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU 2015_LV.png tl_files/images/struktura/esip/eu-riga capital.jpg
tl_files/images/struktura/esip/EU_flag.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU_Latvia in europe.jpg tl_files/images/struktura/esip/EU_maja-riga.jpg

Portāli par ES jautājumiem