Novadu resursu datubāzes

 • Novadu resursu katalogā atrodama informācija par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem
 • Novadnieku enciklopēdija (Bauskas CB)
 • Novadi Internetā
 • Novadpētniecības mapes (Bauskas CB)
 • Digitālā novadpētniecība - 2007. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka uzsāka sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku datu bāzes ZUDUSĪ LATVIJA izveidē. Vairāku gadu laikā tika ieskenētas simtiem senu fotoattēlu par Bausku, Bauskas novadu un reģionu. Publisku pieeju tiem liedz autortiesības. Radās doma digitalizētās fotogrāfijas ievietot CD diskos un ļaut interesentiem tos aplūkot bibliotēkā uz vietas.Pēc pedagogu ierosinājuma tika izveidoti stāstījumi  par Bauskas novadu, veidojot tematiskos pasākumus par novadu uzkrājās prezentācijas par Bauskas reģiona vietām,  ievērojamām personībām u.c. Tās veidotas izmantojot bibliotēkā pieejamo novadpētniecības materiālus un fotokolekciju. Vēlamies piedāvāt visiem interesentiem sarakstu ar pieejamajiem tematiem prezentācijās. Labprāt uzaicināsim skolu pedagogus un audzēkņus tās noklausīties vai nu Bauskas Centrālajā bibliotēkā vai uz vietas skolā. Viesojamies arī novadu bibliotēku lasītāju klubos, senioru apvienībās u.c.
 • KOLEKCIJAS:
  • Zudusī Latvija (LNB)
  • Personu un vietu attēlu datubāze (LAB)
  • Latvijas kultūras vēsture attēlos (LNB)
  • Digitālā bibliotēka "Periodika" - Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā "Periodika" piedāvā 40 laikrakstus un žurnālus no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodās — kopā vairāk nekā 45 000 numuru un 350 000 lappušu! Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt visdažādāko faktoloģisko materiālu vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai pēc to nosaukumiem un datumiem lietotāja datora ekrānā. (LNB)
  • Latviešu dziesmu svētki (1864-1940) - Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka kolekcijā „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)” piedāvā iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā esošajiem materiāliem par Dziesmu svētkiem sākot no pirmajām dziesmu dienām Dikļos 1864. gadā līdz Latgales Dziesmu svētkiem 1940. gadā. (LNB)
  • Latvija 16.–18. gs. kartēs - Digitalizētas bibliotēkas krājumā esošās 130 kartes, kurās ietverta Latvija vai tās vēsturisko reģionu teritorija. (LNB)
  • un citas digitālās bibliotēkas kolekcijas.