Bauskas Centrālās bibliotēkas resursi

Novada resursu KATALOGS ir sadaļa kopkatalogā, kurā atrodama informācija par publikācijām laikrakstā "Bauskas Dzīve" un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Bauskas Novada Vēstnesis".


Novadnieku ENCIKLOPĒDIJA sniedz īsas ziņas par to cilvēku dzīves gājumu, ar kuriem lepojamies. Patlaban elektroniskajā datubāzē apkopoti ap 380 ievērojamu cilvēku vārdi.


Novadpētniecības MAPES skatāmas bibliotēkas lasītavā un apkopo periodiskajos izdevumos publicēto informāciju par novada ļaudīm un notikumiem. No 2021. gada fiziski tiek uzkrāti tikai materiāli par bibliotēku, pārējie tiek skenēti un pēc lietotāju pieprasījuma izsniegti digitālā veidā.


Novadpētniecības CD piedāvā apskatīšanai kadrus par Bausku (baļķu pludināšana, plostu tilts, ielas), kā arī atskatus uz literārajiem pasākumiem, personāliju materiālus un citas tematisko attēlu kolekcijas.

 

Bauskas Centrālās BIBLIOTĒKAS SIMTGADES IZDEVUMA "100 gadi / grami bibliotēkas" pirmie četri numuri stāsta par pirmo publisko bibliotēku Bauskā, tās dienām un nedienām no 1922. gada. Katrs numurs aptver aptuveni 25 gadu ilgu laika nogriezni, kura robežas iezīmējušas gan politiskās norises, gan bibliotēkas direktoru maiņa. Simtgades izdevuma 5. numurs neparastā veidā iepazīstina ar bibliotēkas darbiniekiem, 6. numurs ir veltījums bibliotēkas ilggadējām vadītājām, savukārt Nr. 7. cildina Grāmatu svētku tradīciju Bauskā. Par Bauskas Bērnu bibliotēku lasi 8. numurā. Simtgades izdevuma 9. numurs veidots "Latviešu grāmatai 500" zīmē un veltīts novadniekam, skolotājam un izdevējam Andrejam Jesenam. Jaunākais veikums sniedz ierastas un neparastas ziņas par Bauskas CB struktūrvienībām. Klikšķini uz attēla un šķirsti digitāli vai jautā bibliotēkā!
tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr1.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr2.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr3.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr4.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr5.png
tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr6.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr7.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/8.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/Nr.9.png tl_files/images/novadpetnieciba/foto/avizes/nr10.png
         

Digitālais dzejas krājums "MĒS SAVAI PILSĒTAI"  izveidots 2021. gadā, apkopojot Bauskas 410. jubilejai veltītos, lielu un mazu novadnieku rakstītos dzejoļus. Desmit skolēnu dzejoļi no krājuma pārtapuši lielformāta planšetu formātā un ceļo starp bibliotēkām.

 

Novadpētniecība SOCIĀLAJOS TĪKLOS jeb novadpētniecības resursu un dažādības atspoguļošana bibliotēkas Facebook un Instagram lapās ir daļa no bibliogrāfa darba. Aicinām ielūkoties nelielās, vizuālas sērijās, kas publicētas tīmeklī: “Reiz bibliotēkā”, “Novadpētniecības plauktā” un “To radījis novadnieks”.

 

tl_files/images/novadpetnieciba/foto/bauskas Centralas bibliotekas aktivitates notikumu cikla “Latviesu gramatai 500”(3).png

 

tl_files/images/novadpetnieciba/foto/novadpetnieciba LOGO 2.png

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas

Kopš 2023. gada rudens darbu sākusi Digitālā bibliotēka - rīks vienotai meklēšanai, kas piedāvā tekstu, audio un vizuālo vienību atrašanu un daļēju izmantošanu. Joprojām pieejamas arī katras kolekcijas tīmekļvietnes atsevišķi:

  • Industriālais mantojums ir jaunākā LNB digitālā kolekcija, kas apkopo informāciju par Latvijas ražojošo uzņēmumu vēsturi. Pašreiz apkopota informācija par ~100 Latvijas uzņēmumiem, un industriālā mantojuma kartē redzams pieturpunkts arīdzan pie "Bauskas alus". Bibliotēkā notiek aktīvs darbs pie "Sadzīves pakalpojumu kombināta", "Bauskas piens", vilnas pārstrādes ražotnes "Saule" kādreizējo darbinieku apzināšanas, viņu stāstījumu piefiksēšanas audioierakstā, transkribēšanas un tādu unikālu fotogrāfiju skenēšanas, kas rāda uzņēmumu darbību un kolektīvos pasākumus;

Ja Jums ir zināmi cilvēki, kas labprāt dalītos savās atmiņās par darbu kādā no Bauskā ražojošajiem uzņēmumiem, mēs būtu priecīgi par to uzzināt!

  • Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus;
  • Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcijai par pamatu ir ņemtas "Bellaccord Electro" un pēc Otrā pasaules kara Rīgā izdotās skaņuplates. Šī kolekcija ar vairāk nekā 3500 digitālajiem objektiem atspoguļo un dokumentē 20.gs. pirmās puses mūzikas dzīvi Latvijā visdažādākajos žanros;
  • Periodika piedāvā laikrakstus un žurnālus no 1895. gada latviešu, vācu un krievu valodās. Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt informāciju vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai;
  • Dziesmu svētku krātuve veltīta Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku vēsturei un tradīcijām, sākot ar pirmajiem svētkiem 1873. gadā. Kolekcijā apkopotas vairāk kā 4000 krājumu vienības – attēli, plakāti, fotogrāfijas, publikācijas, svētku organizācijas dokumenti, nošu izdevumi, skaņu ieraksti, virsdiriģentu un virsvadītāju atmiņu stāsti un citi materiāli;
  • Rainis un Aspazija (RunA) - vēstules un pastkartes, ko viens otram sūtījuši, video materiāli ar abiem rakstniekiem, plakāti, kas aicina un mākslas filmu "Pūt, vējiņi" (1974) un Dailes teātra izrādi (1947) un citas unikālas, kā lasāmas tā arī skatāmas, liecības;
  • kā arī Kartes, G.F. Stendera literārais mantojums, Brāļu draudzes (rok)raksti, un Academia (akadēmiskais repozitorijs).