Bibliotēkas resursi

 • Novada resursu KATALOGĀ atrodama informācija par Bauskas novadu (Bauska, Vecumnieki, Iecava, Rundāle).
 • Novadnieku ENCIKLOPĒDIJA sniedz īsas ziņas par to cilvēku dzīves gājumu, ar kuriem lepojamies.
 • Novadpētniecības MAPES skatāmas bibliotēkas lasītavā un apkopo informāciju no periodiskajiem izdevumiem par novada ļaudīm, notikumiem.
 • Elektroniskais dzejas krājums "Mēs savai pilsētai" - 2021. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka izdod elektronisko dzejas krājumu, kurā apkopoti visi 2019. gadā Bauskas 410. jubilejai veltītajā Dzejas dienu pasākumā radītie dzejoļi.
 • Novadpētniecība CD formātā - 2007. gadā Bauskas Centrālā bibliotēka uzsāka sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku datu bāzes "Zudusī Latvija" izveidē. Vairāku gadu laikā tika ieskenētas simtiem senu fotoattēlu par Bausku, Bauskas novadu un reģionu. Publisku pieeju tiem liedz autortiesības. Radās doma digitalizētās fotogrāfijas ievietot CD diskos un ļaut interesentiem tos aplūkot bibliotēkā uz vietas. Pēc pedagogu ierosinājuma tika izveidoti stāstījumi par Bauskas novadu. Veidojot tematiskos pasākumus, uzkrājās prezentācijas par Bausku, ievērojamām vietām un personībām. Tās veidotas izmantojot bibliotēkā pieejamo novadpētniecības materiālus un fotokolekciju. Vēlamies piedāvāt visiem interesentiem sarakstu ar pieejamajiem tematiem prezentācijās. Labprāt aicinām skolu pedagogus un audzēkņus tās noklausīties bibliotēkā vai skolā. Viesojamies arī novadu bibliotēku lasītāju klubos, senioru apvienībās un citviet.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolecijas

 • Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus
 • Latvijas kultūras vēsture attēlos ietilpst 2900 portretu, kuru oriģināli – zīmējumi, siluetportreti, dagerotipijas un fotogrāfijas – tapuši laikposmā līdz 1914. gadam
 • Periodika piedāvā laikrakstus un žurnālus no 1895. gada latviešu, vācu un krievu valodās. Pirmo reizi plašam lietotāju lokam Nacionālā digitālā bibliotēka piedāvā iespēju meklēt informāciju vēsturisko laikrakstu pilnos tekstos, kā arī pārlūkošanu lapu pa lapai
 • Latviešu dziesmu svētki (1864-1940) - iepazīstina ar LNB krājumā esošajiem materiāliem par Dziesmu svētkiem, sākot no pirmajām dziesmu dienām Dikļos 1864. gadā līdz Latgales Dziesmu svētkiem 1940. gadā
 • Latvija 16.–18. gs. kartēs - digitalizētas bibliotēkas krājumā esošās 130 kartes, kurās ietverta Latvija vai tās vēsturisko reģionu teritorija
 • un citas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas