NOVADPĒTNIECĪBAS MAPES

 

No 2020. gada materiāli tiek skenēti un pēc lietotāju pieprasījuma izsniegti digitālā veidā.

 

Bibliotēka

Daba

 • Ainavas, parki, dārzi
 • Dabas aizsardzība

Izglītība

 • Izglītības vēsture Bauskas novadā.
 • Skolas
 • Bauskas 1. vidusskolas (tagad BVĢ)
 • SOS bērnu ciemats
 • Izglītība Bauskas novadā
 • Skolotāji
 • Pētījums - konkurss "Dzīvesstāsts"

Kultūra

 • Bauskas Tautas nama vēsture
 • Kultūras dzīve (1988-1999)
 • Kultūras dzīve (2000-2015)
 • Kultūras dzīve (2016-2020)
 • Bauskas vecpilsēta

Lauksaimniecība

 • Bauskas novads lauksaimniecībā (1989-2012)
 • Bauskas novads lauksaimniecībā (2013-2016)
 • Bauskas novads lauksaimniecībā(2017-2020)

Lietišķā Bauska

 • Pētījums par Bauskas rajonu grāmatā: S.Deiviss "Sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijas laukos"- 1997.
 • Bauskas novada dome, pilsēta (1989-2008)
 • Bauskas novada dome, pilsēta (2009-2014)
 • Bauskas novada dome, pilsēta (2015-2020)
 • Bauska - sadraudzības pilsētas
 • Nevalstiskas organizācijas

Literatūra

Māksla

 • Filmēšana, fotostudija, gleznošana, rokdarbi
 • Mākslinieki

Medicīna

 • Veselības aizsardzība

Mūzika

 • Grupas, ansambļi
 • Kantrimūzika
 • Festivāli, koncerti

Pagasti

 • Pagasti (Ba-Ce)
 • Pagasti (Co-Ie)
 • Pagasti (Īs-St)
 • Pagasti (Ve-Vi)
 • Arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi Codes pagastā
 • Skaistkalne - Lietuvas pierobeža

Pašdarbība

 • Pašdarbība (1978-1985)
 • Pašdarbība (1986-1989)
 • Pašdarbība (1990-2015)
 • Pašdarbība (2016-2020)

Personālijas

 • Dziednieki
 • Bauskas vecmāmiņu mazdēli
 • Kino, modeles
 • Politiķi
 • Vēsturiskas personības
 • Novada ļaudis (A-B)
 • Novada ļaudis(C-I)
 • Novada ļaudis (J-Ļ)
 • Novada ļaudis (M-P)
 • Novada ļaudis (R-Š)
 • Novada ļaudis (T-Ž)

Pilis, muižas

 • Pilis, muižas (A-G)
 • Pilis, muižas (K-Ž)
 • Bauskas pils (2008-2010)
 • Bauskas pils (2011-2020)
 • Mežotnes pils
 • Muzeji

Rundāle

 • Rundāles pils (1981-2000)
 • Rundāles pils (2001-2003)
 • Rundāles pils (2004-2007)
 • Rundāles pils (2008-2014)
 • Rundāles pils (2015-2018)

Reliģija

 • Bauskas dievnami
 • Svētā Gara baznīca
 • Bauskas novada dievnami
 • Garīdznieki

Sports

 • Sports (2000-2011)
 • Sports (2012-2014)
 • Sports (2015-2017)
 • Sportisti (A-J)
 • Sportisti (K-M)
 • Sportisti (N-R)
 • Sportisti (S-Ž)

Teātris

Transports

 • Ceļi
 • Ielas
 • Tilti

Tūrisms

 • Bauskas novada Tūrisma informācijas centrs
 • Tūrisms (1986-2009)
 • Tūrisms (2010-2016)
 • Tūrisms (2017-2020)
 • Bauskas rajona tūrisma attīstības stratēģija 2007-2013)
Uzņēmējdarbība
 • Uzņēmumi Bauskā

Vēsture

 • Bauskas novada vēsture 12.-17.gs.
 • Bauskas novada vēsture 18.-19.gs.
 • Bauskas novada vēsture 20.gs 1.puse (1987-2000)
 • Bauskas novada vēsture 20.gs 1.puse (2001-2009)
 • Bauskas novada vēsture 20.gs. 2. puse (1982-2001)
 • Bauskas novada vēsture 20. gs 2.puse (2002-2015)
 • Bauskas novada vēsture 20. gs. 2.puse (2016-2020)
 • Vēsturiskās avīzes
 • Pieminekļi, piemiņas zīmes, kapi

 

DIGITĀLĀ NOVADPĒTNIECĪBA


Fotogrāfijas, prezentācijas, teksta faili CD formātā. Pieejami uz vietas.

 

Bauska:

Bauskas novads:

Tematiskas attēlu kolekcijas:

Personālijas