Abonements

Lasītājiem piedāvā:

 • plašu latviešu oriģinālliteratūras, t.sk. trimdā izdoto autoru krājumu;
 • cittautu daiļliteratūru latviešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu valodā;
 • nozaru literatūru;
 • elektronisko kopkatalogu;
 • grāmatu rezervēšanu un grāmatu termiņa pagarināšanu tiešsaistē;
 • Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas personīgo bibliotēku (glabāšanā nodevis V.Janelsiņas testamenta izpildītājs Gvido Augusts (Kalifornija, ASV));
 • rakstnieka Nikolaja Kalniņa kolekciju no 2005.gada aprīļa - sūtītājs Mirdza Kalniņa (ASV);
 • ikmēneša tematiskās izstādes un jauno grāmatu apskatus.

Darbības virzieni:

 • elektroniski reģistrē un apkalpo lasītājus;
 • konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, strādā ar parādniekiem;
 • veic lasītāju pieprasījumu izpēti, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu;
 • nodrošina lietotājiem pieejamību elektroniskajam kopkatalogam;
 • nodrošina starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus;
 • organizē informatīvās stundas, jauno grāmatu dienas, veido jaunieguvumu sarakstus un apskatus, kā arī vizuālu informāciju interaktīvajā ekrānā;
 • regulāri strādā ar krājumu - piekomplektē un attīra to no nolietotās, novecojušās un dubletu literatūras;
 • veido un izvieto grāmatu tematiskās izstādes;
 • apkopo informāciju par mēneša lasītākajām grāmatām - veido "Lasītāko grāmatu topu".

Kontaktinformācija:


tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/telefons.png 63960580
tl_files/images/notikumi-lasitajiem/2016/epasts.png abonements@bauskasbiblioteka.lv