Bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

Tie ir sekojoši:

 

PAKALPOJUMI

APRAKSTS

Abonētās datubāzes


Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā: Letonika, News.lv, EBSCO eBook. Sīkāka informācija par datu bāzēm lasiet sadaļā datubāzes

 

Konsultācijas


Konsultācijas informācijas meklēšanā internetā un abonētajās datubāzēs (pieteikties pa tālr. 63960579)


Dators un internets


Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana


Periodiskie izdevumi

 

Bauskas Centrālās bibliotēkas Interneta un periodikas lasītavā 2022. gadā ir pieejami 77 žurnāli un 10 laikraksti! Jaunākais numurs ir izmantojams uz vietas lasītavā, savukārt iepriekšējie izdevumi tiek izsniegti arī uz mājām.

Starp bagātīgo piedāvājumu sev interesējošu tematu atradīs ikviens!

Pieejamo periodisko izdevumu sarakstu skatīt šeit!


Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana

 

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana:

1. Lietotāju apkalpošanas nodaļā pa tālr. 63960580;

2. Bauskas Bērnu bibliotēkā pa tālr. 63924652;

3. Specializētajā lasītavā pa tālr. 63960579.

Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, grāmatu rezervēšana internetā, nodošanas termiņu pagarināšana, konta pārraudzīšana internetā šeit!


Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs


Bauskas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, kur pieejama informācija par visu Bauskas novada bibliotēku materiālu krājumu.

Informācijas meklēšana novadpētniecības datubāzē, apmeklējiet šeit!


Galda spēles


Bibliotēkā pieejamas vairāk kā 30 galda spēles dažāda vecuma spēlētājiem.


Literatūras izstādes


Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt vairākas tematiskās izstādes, kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Izstādēs izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par dažādām tēmām.


Pasākumi


Bibliotēkā tiek piedāvāts plašs pasākumu klāsts. Gan bērniem, gan pieaugušajiem tiek piedāvata iespēja tikties ar Latvijā pazīstamiem rakstniekiem, dzejniekiem, ceļotājiem un citiem grāmatu autoriem.

Visi pasākumi ir bez maksas.


Starpbibliotēku abonements


Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).

Sīkāka informācija pa tālr. 63960580


Uzziņas, konsultācijas


Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.