Elektroniskais katalogs

Elektroniskajā katalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Bauskas Centrālās bibliotēkas un Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēku krājumos.

Bibliotēkā grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā tiek veikta no 2009. gada. Lai to veiktu no mājām (tiešsaistē), Jums nepieciešams autorizēties šeit. Vispirms vien jāatnāk uz bibliotēku un abonementā jāpalūdz izveidot lasītāja autorizācijas datus - lietotāja vārdu un paroli, lai varētu pilnvērtīgi izmantot kopkatalogu. Tajā varēsiet sekot līdzi pie sevis esošo un pasūtīto grāmatu skaitam, elektroniski rezervēt un pieprasīt grāmatas nodošanas termiņa pagarināšanu.