Elektroniskais katalogs

Elektroniskajā katalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas pieejami visu Bauskas novada bibliotēku materiālu krājumā.


Lai varētu elektroniski rezervēt grāmatas, jums jāpieslēdzas savam bibliotēkas lietotāja kontam. Piekļuvi tam nodrošina lietotājvārds un parole, ko reģistrētiem lietotājiem pēc pieprasījuma piešķir visās Bauskas novada bibliotēkās.


Pieslēdzoties bibliotēkas lietotāja kontam, varēsi sekot līdzi pie sevis esošo un pasūtīto grāmatu skaitam, elektroniski rezervēt un pieprasīt grāmatas nodošanas termiņa pagarināšanu.

 

Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE izstrādātājs SIA “Tieto Latvia” piedāvā kopkataloga mobilo versiju. BIS ALISE mobilā versija nodrošina bibliotēkas kataloga pieejamību, izmantojot viedtālruni visas 24 stundas. Mobilā versija ir pieejama gan publiskam, gan autorizētam bibliotēkas lietotājam. 

Plašāk par mobilās versijas izmantošanu lasiet šeit: elektroniskā kataloga mobilā versija