Projekti

"Ceļojums grāmatu valstībā"

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 2. kultūras projektu konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums "Ceļojums grāmatu valstībā". Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 1280 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespiesto literatūru, kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizētas astoņas tikšanās ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem septiņās Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Bērnu bibliotēkas lietotāji tiksies ar dzejnieci Inesi Zanderi un autori Kristīni Jacino, Ozolaines bibliotēku apciemos grāmatu ilustratore Agija Staka, Gailīšu bibliotēku – dzejnieks Māris Rungulis, Ceraukstes bibliotēku – rakstniece Līga Rozentāle, Codes bibliotēku – rakstniece Ieva Melgalve, savukārt Ādžūnu bibliotēkas lietotāji iepazīs rakstnieci Ievu Samausku un Vecsaules bibliotēkas lietotāji – rakstnieci Vitu Štelmaheri.

 

Projekta norises laiks – no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.

 

 

"Literāro pasākumu cikls "Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads""

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 1. kultūras projektu konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums "Literāro pasākumu cikls "Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads"". Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 960 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru vietējā sabiedrībā, aktivizēt iedzīvotāju vēlmi lasīt un nodrošināt Bauskas novada bibliotēku pakalpojumu daudzveidību.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizētas astoņas tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem septiņās Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Centrālās bibliotēkas lietotāji un novada iedzīvotāji tiksies ar Ingunu Baueri un Arno Jundzi, Jauncodes bibliotēku apciemos Linda Nemiera, Ceraukstes bibliotēku – Laura Vinogradova, Codes bibliotēku – Inguna Dimante, Gailīšu bibliotēku – Dace Rukšāne, Rītausmu bibliotēku – Inga Ābele, savukārt Vecsaules bibliotēkas lietotāji un citi interesenti iepazīs Janīnu Kursīti-Pakuli.


Projekta norises laiks – no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.
Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"

Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība. Projekta aktivitātes

  • uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
  • mudināt bērnus un jauniešus attīstīt jaunas pārrobežu reģionu biznesa idejas, izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
  • pārrobežu mentoru sadarbības tīkla izveide;
  • biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

ERAF finasējums 85% jeb 319 532,26 EUR, valsts līdzfinansējums 5% jeb 18 796,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 37 592,03 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2019. gada februārim.