Projekti

Literatūras un fantāzijas virpuļos

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2023. gada 1. kultūras projektu konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums "Literatūras un fantāzijas virpuļos". Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 1360 EUR apmērā.

 

Pasaule griežas dažādos virpuļos – attīstās modernās tehnoloģijas, palielinās dažādu izklaides pakalpojumu pieejamība, taču neatkarīgi no tā rakstnieki turpina rakstīt, izdevniecības izdot un lasītāji lasīt. Lai veicinātu Bauskas novada bērnu un jauniešu lasītprasmi, vēlamies sniegt iespēju jaunajai paaudzei piedzīvot lasītprieku, tiekoties un tuvāk iepazīstoties ar latviešu grāmatu autoriem.

 

Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt interesi par iespiesto literatūru, kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizētas astoņas tikšanās ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem Bauskas novadā. Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkas lietotāji tiksies ar viesosies dzejniece un rakstniece Evija Gulbe, Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēkā – dzejniece Maija Laukmane, Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkā – dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce, Bauskas Bērnu bibliotēkā – ornitologs, grāmatu autors Viesturs Ķerus un žurnāliste, grāmatu autore, izdevniecības “Ucipuci” vadītāja Zane Zusta, Codes pagasta Codes bibliotēkā – rakstniece un tulkotāja Laura Dreiže. Vecsaules pamatskolā sadarbībā ar Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēku viesosies stāstniece un grāmatu autore Inese Valtere, savukārt Īslīces pamatskolā sadarbībā ar Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēku – grāmatu ilustratore Gundega Muzikante.

 

Projekta norises laiks – no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. decembrim.

2022. gads

Ceļojums grāmatu valstībā

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 2. kultūras projektu konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums "Ceļojums grāmatu valstībā". Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 1280 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespiesto literatūru, kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides stiprinātājas.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizētas astoņas tikšanās ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem septiņās Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Bērnu bibliotēkas lietotāji tiksies ar dzejnieci Inesi Zanderi un autori Kristīni Jacino, Ozolaines bibliotēku apciemos grāmatu ilustratore Agija Staka, Gailīšu bibliotēku – dzejnieks Māris Rungulis, Ceraukstes bibliotēku – rakstniece Līga Rozentāle, Codes bibliotēku – rakstniece Ieva Melgalve, savukārt Ādžūnu bibliotēkas lietotāji iepazīs rakstnieci Ievu Samausku un Vecsaules bibliotēkas lietotāji – rakstnieci Māru Jakubovsku.

 

Projekta norises laiks – no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.

 

Literāro pasākumu cikls "Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads"

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 1. kultūras projektu konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums "Literāro pasākumu cikls "Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads"". Literatūras nozarē tas guvis finansiālu atbalstu 960 EUR apmērā.

 

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru vietējā sabiedrībā, aktivizēt iedzīvotāju vēlmi lasīt un nodrošināt Bauskas novada bibliotēku pakalpojumu daudzveidību.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks organizētas astoņas tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem septiņās Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Centrālās bibliotēkas lietotāji un novada iedzīvotāji tiksies ar Ingunu Baueri un Arno Jundzi, Jauncodes bibliotēku apciemos Linda Nemiera, Ceraukstes bibliotēku – Laura Vinogradova, Codes bibliotēku – Inguna Dimante, Gailīšu bibliotēku – Māra Jakubovska, Rītausmu bibliotēku – Inga Ābele, savukārt Vecsaules bibliotēkas lietotāji un citi interesenti iepazīs Janīnu Kursīti-Pakuli.


Projekta norises laiks – no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim.