Projekti

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"

Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība. Projekta aktivitātes

 • uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
 • mudināt bērnus un jauniešus attīstīt jaunas pārrobežu reģionu biznesa idejas, izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
 • pārrobežu mentoru sadarbības tīkla izveide;
 • biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

ERAF finasējums 85% jeb 319 532,26 EUR, valsts līdzfinansējums 5% jeb 18 796,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 37 592,03 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2019. gada februārim.

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta lasīšanas veicināšanas programma. Tai raksturīgs plašs aptvērums, jo ik gadu iesaistās apmēram 700 bibliotēkas no visas Latvijas, kā arī Latviešu diaspora pasaulē. Programmas uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus, kā arī līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

Projektā iekļāvušās:

 1. Bauskas Bērnu bibliotēka Sarmīte Freimane
 2. Bauskas novada Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka, vadītāja Valentīna Tarvide
 3. Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka, vadītāja Ruta Dubinska
 4. Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, vadītāja Inta Krieviņa
 5. Bauskas novada Codes pagasta Codes bibliotēka, vadītāja Antra Ģēvele
 6. Bauskas novada Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka, vadītāja Ilga Pētersone
 7. Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēja, vadītāja Santa Šarka
 8. Bauskas novada Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka, vadītāja Linda Šņore
 9. Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka, vadītāja Agrita Hatkēviča
 10. Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka, vadītāja Zaiga Stankēviča
 11. Iecavas novada bērnu bibliotēka, vadītāja Ludmila Šteinberga
 12. Iecavas novada Ziemeļu bibliotēka, vadītāja Dzintra Maračkovska
 13. Iecavas novada Zālītes bibliotēka, vadītāja Velga Krūmiņa
 14. Iecavas novada Ed.Virzas bibliotēka, vadītāja Anda Rācenāja
 15. Vecumnieku novada Misas pagasta Misas bibliotēka, vadītāja Sarmīte Šlikaite
 16. Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes bibliotēka, vadītāja Daiga Jakuška
 17. Vecumnieku novada Valles pagasta Valles bibliotēka, vadītāja Ingūna Kļaviņa
 18. Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēka, vadītāja Gunta Spira