Bauskas Centrālā bibliotēka > Par mums > Struktūra > Informācijas resursu attīstības nodaļa

Informācijas resursu attīstības nodaļa

Darbības virzieni:

Statistika

Uz 2017. gada 1. janvāri kopkatalogā ievadīti 334833 iespieddarbu eksemplāri, kas sastāda 96% no reģiona bibliotēku kopkrājuma.

Ierakstu skaits IIS ALISE

2017.g. 1. janvāris

Grāmatu aprakstu skaits Novadpētniecības datu bāzes aprakstu skaits
59844 19660

Aktualitātes

2017. gada otrajā pusē tiks uzsākta automatizēta eksemplāru izsniegšana:

  • Vecumnieku novadā - Bārbeles bibliotēkā;
  • Bauskas novadā - Mūsas, Ādžūnu bibliotēkās.

Turpinās darbs pie krājuma rekataloģizācijas IIS ALISES datubāzē:

  • Vecumnieku novadā - Vecumnieku bibliotēkā;
  • Rundāles novadā - Viesturu bibliotēkā.
Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv