Bauskas Centrālā bibliotēka > Par mums > Struktūra > Informācijas resursu attīstības nodaļa

Informācijas resursu attīstības nodaļa

Darbības virzieni:

Statistika

Uz 2019. gada 1. janvāri kopkatalogā ievadīti 367677 iespieddarbu eksemplāri, kas sastāda 97% no reģiona bibliotēku kopkrājuma.

Ierakstu skaits BIS ALISE

2019.g. 1. janvāris

Grāmatu aprakstu skaits Novadpētniecības datu bāzes aprakstu skaits
64432 22431

Aktualitātes

2019. gadā turpinās darbs pie krājuma rekataloģizācijas BIS ALISES datubāzē:

  • Vecumnieku novadā - Vecumnieku bibliotēkā.