Bauskas Centrālā bibliotēka > Par mums > Sadarbības partneri

Sadarbības partneri

R. Brensons ir teicis: "Vienalga, par ko tu vēlētos kļūt, ko gribētu dzīvē sasniegt, - tu vari to paveikt. Tādēļ uz priekšu! Sper pirmo soli – saņem drosmi un dari to!". Laikam ejot, ceļš noved pie atziņas, ka to kopā veikt ir vieglāk ar sadarbības partneriem.

Izglītības un kultūras iestādes

Bauskas muzejs Teju pirmā ēka, šķērsojot Mēmeles tiltu, uz kurieni reizreizēm jāmēro ceļš, lai iegūtu vērtīgu informāciju par novada vēsturi un ļaudīm. Sadarbībā veiksmīga strādāts pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts "Zudusī Latvija", veidota sadraudzība ar Šilutes bibliotēku Lietuvā un aizvadītas vairākas konferences.
V. Plūdoņa muzejs
"Lejenieku" viensētā tiekamies ikgadu, lai pasākumos iemūžinātu Viļa Plūdoņa un viņa devuma entuziastu piemiņu. Kopā tiek braukts arī uz novadu skolām, lai izzinoši teatralizētā uzvedumā "Plūdonis un zaķu mamma" vai ar prezentācijas tipa materiāliem iepazīstinātu skolēnus ar Viļa Plūdoņa daiļradi. Agrā pavasarī bibliotēkā tiek svinēta rakstnieka dzimšanas diena.
Bauskas Kultūras centrs Lai vieniem būtu, kur smelties idejas un vārdus pasākumiem, savukārt otriem - iespēja kopā saaicināt krietnu pulku klausītājus, sadarbība ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, jo Bauskas Kultūras centrs un Bauskas Centrālā bibliotēka mīt vienā ēkā.
Bauskas pils muzejs Tiekoties dažādās publiskās aktivitātēs kā pilsētas svētku gājiens vai lasījumi, iedvesmojamies un mācāmies viens no otra.
Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola
Ar skolēniem un skolotājiem aizrit daudzi pasākumi, kuros aktīvi piedalās šīs un citas skolas. Grāmatu svētkos un citās bibliotēkas aktivitātēs savstarpēji bagātinamies un meklējam arvien jaunus sadarbības veidus.
Bauskas novada Izglītības nodaļa "Es - jaunais uzņēmējs", "Manas idejas par jauniem/inovatīviem pakalpojumiem biznesa bibliotēkā", "Mūsu ozolu satāsti" un citi konkursi aizvadīti plecu pie pleca ar Izglītības nodaļas darbiniekiem.
   

 

Nevalstiskās organizācijas un apvienības

Politiski represēto klubs "Rēta" Bauskas Centrālās bibliotēkas un reprēto kluba "Rēta" sadarbībā tiek veidotas stāstījumu prezentācijas, kuras kopā ar digitalizētajiem fotoattēliem par izsūtījumā pieredzēto saglabātas diskos. Kopā ir izveidota novada represēto stāstījuma kolekciju „Sibīrijas stāsti”.
Biedrība "Bauskas Vecpilsēta" Dibināta 2003. gadā, ar darbības virzienu Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Arī bibliotēka atrodas vēsturiskā centra robežās.

Ceļvedis informācijā

Laikraksts "Bauskas Dzīve" - neatsverams Bauskas novada sabiedrisko norišu, tajā skaitā Bauskas Centrālās bibliotēkas pasākumu, atspoguļotājs, kas jaunākās aktualitātes pie lasītāja aizgādā jau 70 gadus.

"Bauskas Novada Vēstnesis" - ikmēneša bezmakasas informatīvais izdevums, kurā novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties informatīvā izdevuma veidošanā iesniedzot aktuālu informāciju.

 

Citi lielāki un mazāki informācijas nesēji un atspoguļotāji bibliotēku nozarē: