Bauskas Centrālā bibliotēka > Par mums > Sadarbības partneri

Sadarbības partneri

R. Brensons ir teicis: "Vienalga, par ko tu vēlētos kļūt, ko gribētu dzīvē sasniegt, - tu vari to paveikt. Tādēļ uz priekšu! Sper pirmo soli – saņem drosmi un dari to!". Laikam ejot, ceļš noved pie atziņas, ka to kopā veikt ir vieglāk ar sadarbības partneriem.

Novadu pašvaldības

Bauskas

Bauska

Iecava

Iecava Vecumnieki Vecumnieki Rundāle Rundāle

Izglītības un kultūras iestādes

Bauskas muzejs Teju pirmā ēka, šķērsojot Mēmeles tiltu, uz kurieni reizreizēm jāmēro ceļš, lai iegūtu vērtīgu informāciju par novada vēsturi un ļaudīm. Sadarbībā veiksmīga strādāts pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts "Zudusī Latvija", veidota sadraudzība ar Šilutes bibliotēku Lietuvā un aizvadītas vairākas konferences.
V. Plūdoņa muzejs
"Lejenieku" viensētā tiekamies ikgadu, lai pasākumos iemūžinātu Viļa Plūdoņa un viņa devuma entuziastu piemiņu. Kopā tiek braukts arī uz novadu skolām, lai izzinoši teatralizētā uzvedumā "Plūdonis un zaķu mamma" vai ar prezentācijas tipa materiāliem iepazīstinātu skolēnus ar Viļa Plūdoņa daiļradi. Agrā pavasarī bibliotēkā tiek svinēta rakstnieka dzimšanas diena.
Bauskas Kultūras centrs Lai vieniem būtu, kur smelties idejas un vārdus pasākumiem, savukārt otriem - iespēja kopā saaicināt krietnu pulku klausītājus, sadarbība ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, jo Bauskas Kultūras centrs un Bauskas Centrālā bibliotēka mīt vienā ēkā.
Bauskas pils muzejs Tiekoties dažādās publiskās aktivitātēs kā pilsētas svētku gājiens vai lasījumi, iedvesmojamies un mācāmies viens no otra.
Bauskas Valsts ģimnāzija, Zālītes speciālā skola, Iecavas vidusskola, Griķu pamatskola u.c.
Ar skolēniem un skolotājiem aizrit daudzi pasākumi, kuros aktīvi piedalās šīs un citas skolas. Novada iepazīšanas dienā bibliotēku ikgadēji apmeklē BVĢ skolēni - ja nepieciešama palīdzība pasākuma vadībā un papildināšanā, talkā nāk atsaucīga un zinoša cilvēku komanda.
Bauskas novada Izglītības nodaļa "Es - jaunais uzņēmējs", "Manas idejas par jauniem/inovatīviem pakalpojumiem biznesa bibliotēkā", "Mūsu ozolu satāsti" un citi konkursi aizvadīti plecu pie pleca ar Izglītības nodaļas darbiniekiem.
Augstskola RISEBA Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" kļuvusi par bibliotēkas draugu, pateicoties Karjeras nedēļām, organizējot izzinošas ievadlekcijas skolēniem, kā arī apgūstot tehnoloģiskās ieceres.

 

Nevalstiskās organizācijas un apvienības

Politiski represēto klubs "Rēta" Bauskas Centrālās bibliotēkas un reprēto kluba "Rēta" sadarbībā tiek veidotas stāstījumu prezentācijas, kuras kopā ar digitalizētajiem fotoattēliem par izsūtījumā pieredzēto saglabātas diskos. Kopā ir izveidota novada represēto stāstījuma kolekciju „Sibīrijas stāsti”.
Bauskas Tautas teātris Ja reiz jāuzved sadzīves ainas no kādu literātu darbiem, Bauskas Tautas teātra pieredze, kas krāta vairāk nekā 50 gadus, nepaliek bez ievērības. Sadarbojoties tiek veidota Bauskas Tautas teātra vēsturi apkopojošs disks, aizvadīti vairāki literāri tematiski pasākumi.
Pensionāru apvienība "Brūklenīte", Codes pensionāru apvienība un Jauncodes dāmas "Austras koks"
Apvienību dalībnieces ir aktīvas bibliotēkas pasākumu apmeklētājas un diskusiju partneres reizēs, kad Bauskas Centrālajā bibliotēka viesojas pie apvienībām ar stāstījuma prezentācijām.
Biedrība "Bauskas Vecpilsēta" Dibināta 2003. gadā, ar darbības virzienu Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Arī bibliotēka atrodas vēsturiskā centra robežās un, atnākot pēc grāmatām, uz sienas redzēsiet lielformāta bildes vēl no 19. gadsimta.
Bauskas literātu apvienība "Akmeņi zied" Dzejas lasījumi no pašu, novadnieku vai citu autoru darbiem bieži tiek uzticēti dzejas pratējiem - literātu apvienības biedriem.
BM studio Zemgale Multimēdiju studija ar entuziastiskiem jauniešiem realizē idejas, kurām līdz šim citiem nav bijis laika. Kā saka viņi paši: "Mēs padarām Bauskas un kaimiņu novadu dzīvi interaktīvāku!", arīdzan bibliotēkas dzīvi!
Jauniešu apvienība "Jums" Brīnumjaukā sadarbībā  apaļš gads bibliotēkā apritēja lasītāju klubam "Shelfijs". "Juma" jaunieši ir neformālās izglītības un pilnveidošanās piekritēji, piedāvājot jauniešiem iespēju domāt, darīt citādāk!

Iecavas jauniešu teātris "Artis"

Uzvaras amatierteātris

Gan jaunieši, gan pieaugušie - mūsu apkaimes teātra kultūrai nudien ir nākotne! Lugu epizodes, humorīgas un itin nopietnas ainas bibliotēkas pasākumos tiek uzvestas gan iekštelpās, gan ārpus tām.
Ceraukstes Tautas nama folkloras kopa "Laukam pāri" un Bauskas Kultūras centra fokloras kopa "Trejupe" Bauskas Centrālās bibliotēkas pasākumus papildina ar muzikālām balsīm un instrumentiem.

Ceļvedis informācijā

Laikraksts "Bauskas Dzīve" - neatsverams Bauskas novada sabiedrisko norišu, tajā skaitā Bauskas Centrālās bibliotēkas pasākumu, atspoguļotājs, kas jaunākās aktualitātes pie lasītāja aizgādā jau 70 gadus.

"Bauskas Novada Vēstis" - ikmēneša bezmakasas informatīvais izdevums, kurā novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties informatīvā izdevuma veidošanā iesniedzot aktuālu informāciju.

 

Citi lielāki un mazāki informācijas nesēji un atspoguļotāji bibliotēku nozarē:

Biznesa bibliotēkas sadarbības partneri

Lai Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas pasākumi būtu aizraujošāki, tos papildina z/s"Vaidelotes" aktivitātes, atbalsta uzņēmēju klubs "Bauska 97", IU "Novads" un SIA "Iveta". Bieži viesi Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkā ir skolnieki un nodarbinātības aģentūras pārstāvji.

* * *

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ ietvaros Biznesa atbalsta bibliotēkas mūspusē ir:

Savukārt Lietuvā Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbojas ar šādām Biznesa bibliotēkām: