Zorģu bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/ZorguAina.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 13.00-17.00 Zorģi-1, Iecavas pag.,
Otrdiena 10.00-18.00 Bauskas nov., LV-3913
Ceturtdiena 10.00-18.00 Tālr. 63946735
Piektdiena 10.00-18.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena zorgu.biblioteka@iecava.lv
    Bibliotēkas lapa facebook.com
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Aina Ezergaile

     
Dibināšanas gads: Bibliotēka izveidota 1945. gadā Zālītes pagastā. Bibliotēka atrodas Zorģu centrā, renovētas dzīvojamās ēkās pirmajā stāvā. Bibliotēka lepojas ar skaistu pagalmu - lapeni, apstādījumiem un āra trenažieriem.
Krājuma lielums: 8182
Preses izdevumi: 32
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 7984
Lietotāju skaits: 205
Apmeklējumu skaits: 2229
Novadnieki Dzejnieks Edvarts Virza.
Ievērojamas vietas Edvarta Virza dzimtās mājas “Billītes”.
Tradicionāli pasākumi Sadarbība ar sieviešu klubiņu, sadarbība ar Zālītes speciālo internātskolu.