Rosmes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Rosme_Annija.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.30-17.00 Rosme 12
Otrdiena 9.30-17.00 Iecavas nov. LV-3913
Ceturtdiena 9.30-17.00 Tālr. 26635719
Piektdiena 9.00-14.30 e-pasts:
Trešdiena

Metodiskā

diena

 

rosmes.bibl@gmail.com

   

www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Annija Helmane


     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1969. gadā. Bibliotēka atrodas Rosmes ciemata centrā, dzīvojamā ēkā.
Krājuma lielums: 6857
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 1869
Lietotāju skaits: 99
Apmeklējumu skaits: 843
Novadnieki  
Ievērojamas vietas Gruzduļu kapsēta ar senām apbedījuma vietām.
Tradicionāli pasākumi Ekskursijas bibliotēkas lasītājiem un rokdarbu pēcpusdienas.