Rosmes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Rosme_Annija.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.30-17.00 "Rosme 12", Rosme
Otrdiena 9.30-17.00 Iecavas pag., Bauskas nov.,  LV-3913
Ceturtdiena 9.30-17.00 Tālr. 26635719
Piektdiena 9.00-14.30 e-pasts:
Trešdiena

Metodiskā

diena

 

rosmes.bibl@gmail.com

   

www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Annija Helmane


     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1969. gadā. Bibliotēka atrodas Rosmes ciemata centrā, dzīvojamā ēkā.
Krājuma lielums: 6976
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 2904
Lietotāju skaits: 100
Apmeklējumu skaits: 759
Novadnieki  
Ievērojamas vietas Gruzduļu kapsēta ar senām apbedījuma vietām.
Tradicionāli pasākumi Izglītojošie braucieni bibliotēkas lasītājiem un rokdarbu pēcpusdienas.