Rosmes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Rosme_Annija.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.30-17.00 Rosme 12
Otrdiena 9.30-17.00 Iecavas nov. LV-3913
Ceturtdiena 9.30-17.00 Tālr. 26635719
Piektdiena 9.00-14.30 e-pasts:
Trešdiena

Metodiskā

diena

rosmes.biblioteka@iecava.lv

   

www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Annija Helmane


     
Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1969. gadā. Bibliotēka atrodas Rosmes ciemata centrā, dzīvojamā ēkā.
Krājuma lielums: 6238
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2018. gadā
 
Izsniegums: 2792
Lietotāju skaits: 122
Apmeklējumu skaits: 897
Novadnieki  
Ievērojamas vietas Gruzduļu kapsēta ar senām apbedījuma vietām.
Tradicionāli pasākumi Ekskursijas bibliotēkas lasītājiem un rokdarbu pēcpusdienas.
Paredzamie uzlabojumi nākotnē Vides labiekārtošana pie bibliotēkas
Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv