Iecavas novada bērnu bibliotēka


tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Ludmila_Liga.jpeg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 11.00-18.00 E. Virzas iela 21a, Iecava
Otrdiena 11.00-18.00 Iecavas nov. LV–3913
Trešdiena 11.00-18.00 Tālr. 63941800
Ceturtdiena 11.00-18.00 e-pasts:
Piektdiena 11.00-18.00 bernu.biblioteka@iecava.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Ludmila Šteinberga un bibliotekāre

Līga Gūtmane

     
Dibināšanas gads:

1967.g. Bibliotēka atrodas Iecavas centrā pretī autoostai, vienā ēkā ar Iecavas novada E.Virzas bibliotēku.

Krājuma lielums: 10416
Preses izdevumi: 26
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 14014
Lietotāju skaits: 720
Apmeklējumu skaits: 8237
Novadnieki

Literāti Arnolds Apse, Valdemārs Kārkliņš, Edvarts Virza,

aktrise Dace Akmentiņa u.c.

Ievērojamas vietas Iecavas baznīca ar kapsētu, Iecavas parks, Grienvaldes ūdensdzirnavas u.c.
Tradicionāli pasākumi

1.un 2. klašu skolēnu ekskursijas iepazīt bibliotēku,

bērnudārza “Cālītis” bibliotēkas apmeklējums 1x gadā,

piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā

"Bērnu žūrija" un UNESCO Latvijas komisijas projektā

"Stāstu bibliotēkas".