Iecavas bērnu bibliotēka


tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Ludmila_Liga.jpeg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-17.00 E. Virzas iela 21a, Iecava
Otrdiena 10.00-17.00 Bauskas nov. LV–3913
Trešdiena 12.00-19.00 Tālr. 63941800
Ceturtdiena 10.00-17.00 Mob. 28235575
Piektdiena 10.00-17.00 e-pasts:
    bernu.biblioteka@iecava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Ludmila Šteinberga un bibliotekāre

Līga Gūtmane

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads:

1967.g. Bibliotēka atrodas Iecavas centrā vienā ēkā ar Iecavas

Ed. Virzas bibliotēku.

Krājuma lielums: 10582
Preses izdevumi: 26
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 14158
Lietotāju skaits: 727
Apmeklējumu skaits: 7417
Novadnieki

Literāti Arnolds Apse, Valdemārs Kārkliņš, Edvarts Virza, aktrise

Dace Akmentiņa u.c.

Ievērojamas vietas

Iecavas baznīca ar kapsētu, Iecavas parks, Grienvaldes

ūdensdzirnavas u.c.

Tradicionāli pasākumi

Regulāra izstāžu darbība, tematisko pasākumu organizēšana,

1.un 2. klašu skolēnu ekskursijas bibliotēkā, PII "Cālītis" un

"Dartija" audzēkņu bibliotēkas apmeklējums reizi gadā,

piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu

un vecāku žūrija", projektā "Nacionālā Skaļās lasīšanas

sacensība" un Ziemeļvalstu literatūras nedēļā.