Zālītes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/iecava/Alina_Dzenuseva.jpg   Darba laiks   Adrese
  Pirmdiena 9.00-16.00 Dārza iela 14-1, Zālīte
  Otrdiena 9.00-17.00

Iecavas pag., Bauskas nov.,

LV-3913

  Ceturtdiena 9.00-17.00 Tālr. 28675785
  Piektdiena 9.00-14.00 e-pasts:
  Trešdiena Metodiskā diena

zalitesbibl@inbox.lv

zalite.biblioteka@iecava.lv

      www.kulturasdati.lv
       
       

Bibliotēkas vadītāja

Alīna Rumbeniece
       
   
Dibināšanas gads: Bibliotēka atvērta lasītājiem kopš 1953. gada. Tā atrodas Zālītes ciema centrā, dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā.
Krājuma lielums: 8602
Preses izdevumi: 40
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 6602
Lietotāju skaits: 210
Apmeklējumu skaits: 2159
Novadnieki Mākslas zinātnieks Jānis Dombrovskis, pedagogs Kārlis Videnieks, dzejnieks, žurnālists un tulkotājs Pāvuls Pļavenieks.
Ievērojamas vietas Daces Akmentiņas dzimtās mājas “Kurmji”, Grienvaldes dzirnavas, Sniķeru senkapi, Zviedru kapi.
Tradicionāli pasākumi Ikgadējas ekskursijas čaklākajiem lasītājiem, radošās darbnīcas.