Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Codes pagasta Codes bibliotēka

Codes bibliotēka

  Darba laiks   Adrese
tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/code.JPG Pirmdiena 8.00-18.00 "Virsaiši", Codes pagasts
Otrdiena 8.00-17.00 Bauskas novads, LV-3910
Ceturtdiena 8.00-17.00 Tālr. 63925408
Piektdiena 8.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena

code@bauskasbiblioteka.lv

Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00 Codes pag. mājas lapā

Bibliotēkas vadītāja

Antra Ģēvele

   

www.kulturasdati.lv

Dibināšanas gads 1935.
Krājuma lielums: 12032
Preses izdevumi: 35
Darba rādītāji 2021. gadā  
Izsniegums: 6989
Lietotāju skaits: 323
Apmeklējumu skaits: 2168
Novadnieki Atis Slakteris
Ievērojamas vietas Codes muiža, Codes baznīca, Codes mācītājmuiža