Codes bibliotēka

  Darba laiks   Adrese
tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/code.JPG Pirmdiena 10.00-18.00 "Virsaiši", Bauskas nov.,
Otrdiena 10.00-17.00  Codes pag., LV-3910
Ceturtdiena 10.00-17.00 Tālr. 63925408
Piektdiena 10.00-16.00 www.kulturaskarte.lv
Trešdiena Metodiskā diena Codes pag. mājas lapā

Bibliotēkas vadītāja

Antra Ģēvele

   

e-pasts:

antra.gevele@inbox.lv

Dibināšanas gads 1935. Codes bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar doktorātu, pastu, veikalu un frizētavu. Netālu atrodas Codes pamatskola un pagasta padomes ēka. Jaunas telpas 2008. gadā.
Krājuma lielums: 9134
Preses izdevumi: 31
Darba rādītāji 2018. gadā  
Izsniegums: 8323
Lietotāju skaits: 407
Apmeklējumu skaits: 6283
Novadnieki Atis Slakteris
Ievērojamas vietas Codes muiža, Codes baznīca, Codes mācītājmuiža
Tradicionālie pasākumi
  • No 2000. gada Codes bibliotēkā darbojas bērnu grāmatu draugu klubiņš "Ekspertiņš", kurā darbojas 13 dalībnieki.
  • 2015. gada pavasaris pienācis ar jaundibinātu mazulīšu klubiņu bērniem no 10 mēnešu vecuma.
Biznesa atbalsta bibliotēka

Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1.    Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2.    Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
3.    Informācijas stundas;
4.    Tikšanās utt.

Aktualitātes Codes bibliotēkā

.

Drošs internets mazajiem

Codes bibliotēka iesaistījās Vispasaules drošāka interneta dienas aktivitātēs. Šoreiz uzrunāti tika mazākie bibliotēkas apmeklētāji - Codes pamatskolas 2.klase. Temata "Drošība internetā - esi par drošību” ietvaros bērni tika iepazīstināti ar video materiāliem par drošu internetu, apskatīti drukātie materiāli un izskaidrots, kas ir drošība sociālajos tīklos. Bērni pārbaudīja un uzstādīja drošību populārajā portālā draugiem.lv. Diskutējām par uzvedības kultūru sociālajos tīklos.

Čaklo lasītāju ekskursija

Vasarā, kā jau katru gadu, Codes bibliotēkas lasītājiem tika organizēta ekskursija uz Ventspili. To apmeklēja čaklākie lasītāji. Tika piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas - varēja apskatīt Ventspils industriālo parku no kuģīša “Hercoga Jēkaba” klāja, piedalīties spēlēs bērnu atrakciju parkā, baudīt Ventspils zilā karoga pludmales smiltis, kā arī pastaigāties pa molu. Braucieni ekskursijās organizē bibliotēkas vadītāja.

Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv