Informācija par novadnieku

Teodors Karaša (1915-1975)

Gleznotājs

Dzimis 1915. gada 12. maijā Īslīces pagastā. Skolojies vietējā pamatskolā. Mākslā skolojies salīdzinoši maz. Dažus mēnešus mācījies Bauskā pie grafiķa Pētera Zuša, Mākslas akadēmijā - profesora Kugas meistardarbnīcā. Atzinību paudis V. Purvītis. Iztiku pelnījis Rīgas stikla fabrikā, bet darbs atstājis nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Izlēmis atgriezties laukos, kur nemitīgi strādājis pie audekla. Tēmas ainavām meklējis Ādžūnu apkārtnē, katrā gadalaikā atrodot vienreizējo. Pārliecināts reālists ar impresionista otras triepienu. Neilgu laiku strādājis Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā (20. gs. 40. gadi). Īslīces skolā vadījis gleznošanas un zīmēšanas pulciņu, zīmējis dekorācijas skolas teātra uzvedumiem. Katalogi liecina par aktīvu piedalīšanos izstādēs Bauskā, Jelgavā, citās Latvijas pilsētās un arī aizrobežu zemēs - Ņujorkā, Mehiko, Briselē, Londonā un citviet. Mūžībā aizgājis savā sešdesmitajā dzimšanas dienā - 1975. gada 12. maijā.

Bauska: vietas un laika grāmata. Rīga: Liesma, 1990. 236 lpp.; Bauskas CB novadpētniecības mape "Māksla. Personālijas"


Iet atpakaļ