Informācija par novadnieku

Ina Kļaviņa

Privātģimnāzijas īpašniece

Dzimusi 1875. gada 17. novembrī Lietuvā. Muižas nomnieka meita. Pēc meiteņu skolas beigšanas, devusies mājskolotājas darbā uz Krieviju, turpinājusi izglītoties. 1903. gadā Bauskā atvēra zēnu privātģimnāziju, ko laika gaitā paplašināja, nodrošinot pilnu klašu izglītību. Šajā mācību iestādē, pirmajā no Bauskas skolām, jau gadsimta sākumā latviešu valoda bija noteikta par obligāto mācību priekšmetu. Kopā ar vīru Jāni Kļaviņu sabiedriski aktīvi. I.Kļaviņa vairākus gadus bijusi Bauskas draudzes dāmu komitejas priekšniece. Bēgļu gadiem Pirmā pasaules kara laikā beidzoties, I.Kļaviņa atjaunoja ģimnāziju un vadīja to no 1919. gada līdz 1931. gadam, kad aizgāja pensijā. Mirusi 1944. gada 15. maijā, apbedīta Bauskā.

"Tēvija" Nr. 117 (19.05.1944), pieejams LNB Digitālajā bibliotēka: www.periodika.lv; Bauskas CB novadpētniecības mapes


Iet atpakaļ