Bauskas Centrālā bibliotēka

 

 

 

 

Darba laiks   Adrese
      Pirmdiena 11.00-18.00 Kalna iela 18,
      Otrdiena 11.00-18.00 Bauska, LV-3901
      Trešdiena 11.00-18.00  
      Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr.: 63960581
      Piektdiena 11.00-18.00 E-pasts:
      Sestdiena 10.00-16.00 biblioteka@bauskasbiblioteka.lv

 

 

 

 

Mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena www.kulturasdati.lv
             
Dibināšanas gads:       Bibliotēka dibināta 1922.gada 1.janvārī. Līdz 1944.gadam atradās Pils (tagadējā Plūdoņa) ielā 19, pilsētas Domes ēkā. Lai gan 1925. gadā Bauskā ir tikai nedaudz vairāk kā 5 tūkstoši iedzīvotāju, pilsētā darbojas 5 bibliotēkas. Kara laikā pilsētas bibliotēkas ēka tiek sagrauta, un tā pārceļas uz pilsētas Kultūras nama (tagad Bauskas Kultūras nams) telpām, kur atrodas arī patlaban.
         
Krājuma lielums:       Bauskas Centrālajā bibliotēkā - 46011
      Bauskas Bērnu bibliotēkā - 15583
       
Preses izdevumi:       80
Darba rādītāji 2020.gadā
       
Izsniegums:       85074
Lietotāju skaits:       2891
Apmeklējumu skaits:       122479
Novadnieki      

Andrejs Jesens, Vilis Plūdons, Edvarts Virza, Jānis Sarma, Lūcija Zamaiča, Reinis Ādmīdiņš, Vitauts Ļūdēns, Ziedonis Purvs, Uldis Dumpis, Lāsma Kugrēna, Mirdza Ramane, Mārtiņš Zaurs, Krišjānis Berķis u.c.

Ievērojamas vietas       Vecpilsēta, Rātslaukums un rātsnams, Bauskas Pils, Pētera akmens, Viļa Plūdoņa dzimtās mājas "Lejenieki" u.c.
Tradicionāli pasākumi       Informatīvās stundas, tematiskās pēcpusdienas, tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem, konkursi, viktorīnas, grāmatu izstādes u.tml.
Paredzamie uzlabojumi nākotnē       Jaunas bibliotēkas ēkas celtniecība.
Biznesa atbalsta bibliotēka       Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1.    Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2.    E-grāmatas angļu valodā (EBSCO datubāze);
3.    Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
4.    Apmācības, informācijas stundas, tikšanās, konkursi utt.