Bauskas Centrālā bibliotēka > Novadu bibliotēkas > Bauskas novads > Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka

Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka

  Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-16.00 "Vecsaules pamatskola", Jaunsaule
Otrdiena 9.00-16.00 Bauskas nov. LV-3915
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63945474
Piektdiena 9.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena jaunsaule@bauskasbiblioteka.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Una Nākuma

     
Dibināšanas gads 1923. gadā. Atrodas Jaunsaules skolā.
Krājuma lielums: 5696
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 1463
Lietotāju skaits: 116
Apmeklējumu skaits: 679
Novadnieki

Aktieri Irma Bune un Jānis Dauksts, ārsts Jānis Bune un žurnālists Kārlis Pakalns.

Ievērojamas vietas Jaunsaules evaņģeliski luteriskā baznīca.
Tradicionāli pasākumi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Skolēnu lasīšanas programma "Bērnu žūrija".