Bauskas Centrālā bibliotēka > Novadu bibliotēkas > Bauskas novads > Mežotnes pagasta 1.bibliotēka

Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka

  Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-16.00 Parka iela 1
Otrdiena 12.00-19.00 Strēlnieki, Mežotnes pag.
Ceturtdiena 12.00-19.00 Bauskas nov. LV - 3926
Piektdiena 9.00-16.00 Tālr. 63946138
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts: strelnieku_bibl@inbox.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Linda Vārna

 

 

   
Dibināšanas gads Šajā ēkā bibliotēka atrodas kopš 1973. gada.
Krājuma lielums: 7162
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2018. gadā
 
Izsniegums: 3149
Lietotāju skaits: 169
Apmeklējumu skaits: 1287
Novadnieki Tēlnieks Mārtiņš Zaurs, dzejnieks Vitauts Ļūdēns, folklorists Jānis Alberts Jansons.
Ievērojamas vietas M.Zaura mājas "Stūrīši".
Tradicionāli pasākumi Ziemassvētku pasākums bibliotēkas apmeklētājiem, miķeļdienas pasākums bērniem. Bibliotēku nedēļas pasākums.
Paredzamie uzlabojumi
Diktofona un fotoaparāta iegāde.
Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv