Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka

Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka

  Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-17.00 Parka iela 1
Otrdiena 12.00-19.00 Strēlnieki, Mežotnes pag.
Ceturtdiena 12.00-19.00 Bauskas nov. LV - 3926
Piektdiena 9.00-15.00 Tālr. 63946138
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts: strelnieki@bauskasbiblioteka.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Linda Vārna

 

 

   
Dibināšanas gads Šajā ēkā bibliotēka atrodas kopš 1973. gada.
Krājuma lielums: 5988
Preses izdevumi: 21
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 2485
Lietotāju skaits: 115
Apmeklējumu skaits: 757
Novadnieki Tēlnieks Mārtiņš Zaurs, dzejnieks Vitauts Ļūdēns, folklorists Jānis Alberts Jansons.
Ievērojamas vietas M.Zaura mājas "Stūrīši".
Tradicionāli pasākumi Ziemassvētku pasākums bibliotēkas apmeklētājiem, miķeļdienas pasākums bērniem. Bibliotēku nedēļas pasākums.