Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

RITAUSMAS BIBLIOTEKA Darba laiks      Adrese
Pirmdiena 10.00-17.00

   “Rītausmas”,

   Īslīces pag.,

Otrdiena 10.00-17.00    Bauskas nov.,LV-3901
Trešdiena 10.00-17.00    Tālr. 63925019
Ceturtdiena 10.00-17.00    e-pasts:
Piektdiena 10.00-17.00

  ritausmas@

  bauskasbiblioteka.lv

Sestdiena 10.00-14.00     www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Dace Kuzmina

un bibliotekāre

Ingrīda Simsone

     
Dibināšanas gads:

Bibliotēka atvērta 1946. gadā. Rītausmu bibliotēka atrodas “Rītausmu” centrā, pagasta pārvaldes ēkā.

Krājuma lielums: 10940
Preses izdevumi: 22
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 6720
Lietotāju skaits: 461
Apmeklējumu skaits: 3635
Novadnieki

Dzejnieks Ziedonis Purvs, aktieris Uldis Dumpis, ģenerālis Krišjānis Berķis, gleznotājs Teodors Karaša u.c.

Ievērojamas vietas

Aktiera U.Dumpja dzimtās mājas, Krišjāņa Berķa piemiņas vieta, represēto piemiņas vieta, Brāļu kapi.

Tradicionāli pasākumi
  • Ikgadējas bērnu un pieaugušu bibliotēkas lietotāju rokdarbu un zīmējumu izstādes.
  • Jaunāko klašu skolēnu ekskursijas uz bibliotēku.

Teodoram Karašam 100

Īslīces pagasta gleznotājam Teodoram Karašam (1915.12.05 - 1075.12.05) tika atzīmēts apaļš 100. Viņa gleznu un skolēnu plenēra zīmējumu izstādes atklāšana notika šī gada 12. maijā Bauskas Mākslas muzejā. Ar gleznotāja biogrāfiju iepazīstināja Īslīces vidusskolas vēstures muzeja vadītāja Velta Balode. Atmiņās dalījās līdzgaitnieki Rita Čekstere un Aļģis Mašals. Nedēļu pirms mākslinieka dzimšanas diena noritēja Bauskas novada skolēnu zīmēšanas plenērs. Piedalījās 34 skolēni un gleznoja tajās vietās, kur gleznojis un dzīvojis Teodors Karaša - Īslīces pagastā. 12.maija pasākumā skolēnu darbi tika izlikti izstādē Bauskas mākslas muzejā kopā ar Teodora Karaša gleznām.