Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Īslīces pagasta 1.bibliotēka

Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

RITAUSMAS BIBLIOTEKA Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-17.00 “Rītausmas”, Īslīces pag.,
Otrdiena 10.00-17.00  Bauskas nov., LV-3901
Trešdiena Metodiskā diena Tālr. 63925019
Ceturtdiena 10.00-17.00 e-pasts:
Piektdiena 10.00-17.00 ritausmas@bauskasbiblioteka.lv
Sestdiena 10.00-14.00 www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Dace Kuzmina

un bibliotekāre

Ingrīda Simsone

     
Dibināšanas gads:

Bibliotēka atvērta 1946. gadā. Rītausmu bibliotēka atrodas “Rītausmas” centrā, pagasta padomes ēkā.

Krājuma lielums: 11042
Preses izdevumi: 22
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 9057
Lietotāju skaits: 627
Apmeklējumu skaits: 6476
Novadnieki

Dzejnieks Ziedonis Purvs, aktieris Uldis Dumpis, ģenerālis Krišjānis Berķis, gleznotājs Teodors Karaša u.c.

Ievērojamas vietas

Aktiera U.Dumpja dzimtās mājas, Krišjāņa Berķa piemiņas vieta, represēto piemiņas vieta, Brāļu kapi.

Tradicionāli pasākumi
  • Ikgadējas bērnu un pieaugušu bibliotēkas lietotāju rokdarbu un zīmējumu izstādes.
  • Jaunāko klašu skolēnu ekskursijas uz bibliotēku.
  • Pagasta bērni, kuri mācās mūzikas skolā un kuri spēlē teātri Īslīces vidusskolā, reizi gadā rāda savas prasmes bibliotēkā.

 
Biznesa atbalsta bibliotēka Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1. Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2. E-grāmatas angļu valodā (EBSCO datubāze);
3. Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
4. Informācijas stundas;
5. Tikšanās utt.

Aktualitātes Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkā

.

"Latgales sāga" Rītausmās

Martā Rītausmu bibliotēkā notika tikšanās ar grāmatas ,,Latgales sāga” autori Luānu Loinerti (īstajā vārdā Ināru Gīriču). Romāns ir par Latgales dzimtas un arī Latvijas likteņgaitām. Autore stāstīja par daudzajām tikšanās reizēm un sarunām ar Moniku Sedolu un viņas meitu Lolitu, kuras viņai izstāstīja savas dzimtas vēsturi. Tā radās iecere uzrakstīt romānu. Pie mums ciemos bija Monikas meita Lolita, kura arī stāstīja, ka romāns ir ne tikai par viņas dzimtu, bet tas dod ieskatu Latvijas vēsturiskajos notikumos 20. gadsimtā. Pasākumu kuplināja trīs dalībnieces no Bārbeles folkloras kopas "Tīrums”. Velta Brazauska mums skaidroja cilvēka vārda spēku.

Mūzika un teātris ienāk bibliotēkā

12. janvāra pēcpusdienā bibliotēkā notika pasākums "Mūzika un teātris ienāk bibliotēkā", kurā bērni muzicēja, spēlēja teātri un domās bija kopā ar Maestro Raimondu Paulu viņa 80 gadu jubilejā. Uz šāda veida pasākumu Īslīces bērni pulcējas jau trešo gadu un tas plānots kā tradicionālais pasākums katru gadu. Savus talantus rādīja 11 topošie mūziķi no Īslīces pagasta, kas mācās Bauskas mūzikas skolā. Dažiem bērniem jau ir ļoti labi panākumi, par to pārliecinājāmies šajā koncertā. Valsts konkursam akordeona spēlē gatavojas E.Upenieks un V.Cvetkovs, savukārt Valsts konkursam ģitāras spēlē – L.Krasņikova. Uzstājās arī Īslīces vidusskolas 1. – 3. klašu ansamblis un Teātra pulciņa dalībnieki ar humoristisku uzvedumu "Vilks, kurš rija grāmatas". Bija arī ciemiņi – Gailīšu pagasta bibliotēkas Teātra pulciņa dalībnieki ar mazu uzvedumu "Anna un Ziemassvētku vecītis”.

Teodoram Karašam 100

Īslīces pagasta gleznotājam Teodoram Karašam (1915.12.05 - 1075.12.05) tika atzīmēts apaļš 100. Viņa gleznu un skolēnu plenēra zīmējumu izstādes atklāšana notika šī gada 12. maijā Bauskas Mākslas muzejā. Ar gleznotāja biogrāfiju iepazīstināja Īslīces vidusskolas vēstures muzeja vadītāja Velta Balode. Atmiņās dalījās līdzgaitnieki Rita Čekstere un Aļģis Mašals. Nedēļu pirms mākslinieka dzimšanas diena noritēja Bauskas novada skolēnu zīmēšanas plenērs. Piedalījās 34 skolēni un gleznoja tajās vietās, kur gleznojis un dzīvojis Teodors Karaša - Īslīces pagastā. 12.maija pasākumā skolēnu darbi tika izlikti izstādē Bauskas mākslas muzejā kopā ar Teodora Karaša gleznām.