Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka

Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka

 

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/gailisi2.JPG Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00

Pāce 5, Pāce,

Otrdiena 10.00-18.00 Gailīšu pag., Bauskas nov.
Ceturtdiena 9.30-17.30 LV-3931
Piektdiena 9.00-13.00 Tālr. 63946356
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts: pace@bauskasbiblioteka.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Iveta Rācināja

 

Dibināšanas gads

Bibliotēka dibināta 1972. gada 26. maijā. Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas 2. stāvā.

Krājuma lielums:

5903

Preses izdevumi:

25

Darba rādītāji 2021. gadā

 

Izsniegums:

4132
Lietotāju skaits: 176
Apmeklējumu skaits: 1368
Novadnieki Grāmatnieks Andrejs Jesens
Ievērojamas vietas Pāces muiža un parks, Jesenu dzimtas māja "Rutki" 
Tradicionāli pasākumi Dažādu spēļu spēlēšana rotaļu stūrīti. Lasītāju kluba tikšanās. Latvijas dzimšanas dienai veltīts dzejas konkurss bērniem.