Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/gailisiIlga.JPG

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Sporta iela 3, Uzvara
Otrdiena 9.00-17.00 Bauskas nov. LV-3931
Ceturtdiena 9.00-17.00 Tālr. 63921959
Piektdiena 8.00-16.00 e-pasts: gailisi@bauskasbiblioteka.lv
Trešdiena Metodiskā diena www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Ilga Pētersone

     
Dibināšanas gads Bibliotēka dibināta 1947. gadā. Telpas atrodas Uzvaras pamatskolā.
Krājuma lielums 8772
Preses izdevumi 29
Darba rādītāji 2021. gadā

Izsniegums 6805
Lietotāju skaits 422
Apmeklējumu skaits 3633
Novadnieki Grāmatnieks Andrejs Jasens
Ievērojamas vietas "Rutki" - Jesenu dzimtas mājas
Tradicionāli pasākumi Latvijas dzimšanas dienai veltīts dzejas konkurss bērniem. Vecgada pasākums bibliotēkas čaklākajiem lietotājiem.