Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/gailisiIlga.JPG

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Sporta iela 3, Uzvara
Otrdiena 9.00-17.00 Bauskas nov. LV-3931
Ceturtdiena 9.00-17.00 Tālr. 63921959
Piektdiena 8.00-16.00 e-pasts: gailisi@bauskasbiblioteka.lv
Trešdiena Metodiskā diena www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Ilga Pētersone

     
Dibināšanas gads Bibliotēka dibināta 1947. gadā. Telpas atrodas Uzvaras pamatskolā.
Krājuma lielums 8592
Preses izdevumi 27
Darba rādītāji 2020. gadā

Izsniegums 6679
Lietotāju skaits 417
Apmeklējumu skaits 4112
Novadnieki Grāmatnieks Andrejs Jasens
Ievērojamas vietas "Rutki" - Jesenu dzimtas mājas
Tradicionāli pasākumi Latvijas dzimšanas dienai veltīts dzejas konkurss bērniem. Vecgada pasākums bibliotēkas čaklākajiem lietotājiem.

 


Biznesa atbalsta bibliotēka

Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīklaizveidošana"kā vietējā biznesa atbalsta
bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1. Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2. E-grāmatas angļu valodā (EBSCO datubāze);
3. Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
4. Informācijas stundas;
5. Tikšanās utt.

Aktualitātes Gailīšu bibliotēkā

 

Ziemeļvalstu nedēļas pasākums

Šī gada tēma bija saistoša un uzrunājoša mazajiem lasītājiem. Troļļi Ziemeļos tika lasīti un  zīmēti. Pirmsskolas izglītības iestādes vecākai grupiņa viesojās bibliotēkā, kur lasījām grāmatiņu Briesmonīšu tracis. Pēc tam tika izrunāts, ko viņi darīja pareizi, ko nepareizi. Katrs zīmēja briesmonīti. Protams, neizpalika atrakcijas, mīklu minēšana un kāds gardumiņš. (rudens, 2014)

Helovīni

Rudens tumšajam laikam piedien ērmīgas lietas! Atzīmējot Helovīnus, bibliotēkas lasītāji aizrautīgi izmantoja melnas, zilas un sarkanas krāsas, lai sevi un citus padarīti baisākus. Atrakcijām bija radošs piesitiens - tika izmantotas sagrieztas avīzes. (rudens, 2014)

Tikšanās ar uzņēmēju klubu „Bauska 97”

Lai apzinātu vietējos uzņēmējus un ražotājus, Gailīšu biznesa atbalsta bibliotēka rīkoja vietējo uzņēmēju tikšanos ar uzņēmēju kluba “Bauska 97” pārstāvjiem. Viesi tika iepazīti ar tautas lietišķās mākslas studijas “Stella” vadītāju Mairu Vīķi un tās darbiem. M.Vīķe izmanto Biznesa inkubatora telpas. Pēc tam uzņēmēji un viesi devās apskatīt zivju piebarošanas barības izgatavotāja uzņēmumu SIA “NG MIX, kur tā vadītājs Guntis Andersons iepazīstināja ar produkcijas ražošanu. Kopā apmeklēta tika arī Kristīnes Repšas–Ķūrēnas frizētava.

Uzņēmēji iepazinās arī ar bibliotēkas biznesa stūrīti. Viesi tika informēti par pārrobežu projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ieguvumiem. Lai gūtu plašāku informāciju, tika sagatavota prezentācija. Tas izraisīja interesantas debates. Arī Uzņēmēju klubs ‘Bauska97”prezentēja savu darbību. Vēl bija arī neliels pārsteigums – amatierteātris rādīja nelielu izrādi „Trīs vītušas rozes” un ugunīgās „Amazones” meitenes dejoja čigānu dejas. Vakars pagāja jaukā atmosfērā un lietišķās sarunās. (rudens, 2014)

Pensionāru balle

Šīs pasākums ir vēl viens apliecinājums tam, cik liela vērtība nelielās apdzīvotās vietās ir bibliotekāram. Gailīšu bibliotēkas pagasta vadītāja Ilga Pētersone kopā ar kultūras darbinieci I.Puķīti oktobra vidū rīkoja pasākumu, kurā tika sumināti pensionāri  apaļās un pusapaļās jubilejās. Ciemata ļaudīm labi zināmā bibliotēkas vadītāja jau vairākus gadus raksta scenāriju un vada pasākumu. Liela daļa pensionāru ir arī ļoti aktīvi grāmatu lasītāji. Pasākums notika ierasti sirsnīgā atmosfērā. (ziema, 2014)