Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/Baiba_Alsberga.JPG       
Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 10.00-18.00 Ērgļi 1 (pagastmāja), Ērgļi
Otrdiena 10.00-17.00 Brunavas pagasts
Ceturtdiena 10.00-17.00 Bauskas novads LV-3907
Piektdiena 9.00-15.00 Tālr. 63946245
Trešdiena Metodiskā diena e-pasts: brunava@bauskasbiblioteka.lv
    www.kulturasdati.lv

Bibliotēkas vadītāja

Baiba Alsberga

     


Dibināšanas gads


Bibliotēka dibināta 1949.gadā, dibinātājs ir Brunavas ciema padome. Atrodas vienā ēkā ar klubu, pastu un pagasta padomi.

Krājuma lielums: 5638
Preses izdevumi: 20
Darba rādītāji 2020. gadā  
Izsniegums: 4584
Lietotāju skaits: 136
Apmeklējumu skaits: 1667
Novadnieki Autosportists Jānis Āzis, kurš piedalījies arī rallijā Parīze-Dakāra, restorāna tīkla direktors un šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kā arī grāmatas "Nolaupītā bērnība" autors Ilmārs Šalts
Ievērojamas vietas Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir  Upenieku un Žluktenes senkapi. Aizsargājamās teritorijas - Budbergas parks un Deviņzares sala.
Tradicionāli pasākumi Vecgada pasākums bibliotēkas čaklākajiem lietotājiem.
   
Biznesa atbalsta bibliotēka Dalība projektā „Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla izveidošana” kā vietējā biznesa atbalsta bibliotēka.
Bibliotēkā pieejamie resursi un pakalpojumi:
1.    Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra;
2.    E-grāmatas angļu valodā (EBSCO datubāze);
3.    Individuālās konsultācijas par uzņēmējdarbības tēmu;
4.    Informācijas stundas;
5.    Tikšanās utt.

Aktualitātes Brunavas pagasta Brunavas bibliotēkā

.

Notikumi vasarā

Maijā atzīmējot mātes dienu, notika pasākums un  izveidota rokdarbu izstāde ,ko paveikušas vecmāmiņas un māmiņas. Acis priecēja gan adījumi, austas segas , tamborējumi un arī gleznas. Savukārt jūnijs bija bērnu mēnesis. Mēģinājām pasauli radīt krāsaināku ar pirkstiņu krāsām.(2019, vasara)

Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļā Brunavas bibliotēkas Ilzīte (kā viņu mīļi dēvē mazie bērni) devās uz Mežgaļu bērnudārzu. Tur noritēja pasākums raibs kā dzeņa vēders - "Svilpo strazdi, dzenis kaļ, pavasara dziesmu maļ!" Sadarbība ar Mežgaļu skolu un bērnudārzu noris jau vairākus gadus un nedomā stāt. Bērniem Izlīte bija sagatavojusi dažādus uzdevumus, stāstīja par Latvijas putniem, pirmajiem pavasara vēstnešiem, devās kopīgās rotaļās, pasākumam izskaņā visi kopā dejoja tautā labi zināmo "putniņ` deju". (2016, pavasaris)

Lieldienas Brunavā

Aprīlī Brunavas bibliotēkas pagalmā notika brīnumainas lietas - viens pēc otra uzradās zaķi baltām garaušu ausīm! Pasākumu ciema iedzīvotājiem rīkoja bibliotēkas vadītāja Ilze. Saulīte rotāja debesis un atnākušo sejas! (2016, pavasaris)