Profesionālā informācija

Literatūras ceļvedis

10.01.2023 08:37 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Sveicot visus "Literatūras ceļveža" lasītājus jaunajā lasīšanas cēlienā, piedāvājam iepazīties ar aizvadītā gada noslēdzošo - decembra numuru. Izdevuma saturā un ievadā šoreiz pārdomas par rakstīšanu dažādās tās izpausmēs.

Lasīt tālāk...


Apgūsti literatūru klausoties!

05.11.2022 10:28 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Tīmekļa vietne audio-gramata.lv piedāvā iepazīt latviešu literatūras klasiķu biogrāfijas un nozīmīgākos daiļdarbus au dioierakstā.Vietni ir izveidojusi un arvien papildina Īslīces pagasta biedrība "Kopdaris" Bauskas novadā.

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

02.11.2022 11:58 - Santa Gudža (komentāri: 0)

LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistu veidotā izdevuma "Literatūras ceļvedis" jaunākais numurs nonāk pie Latvijas bibliotekāriem nedēļā, kurā LNB notiek arī vairākas citas nozīmīgas ar lasīšanu un bibliotēku krājumu veidošanu saistītas norises.

Lasīt tālāk...


Latvijas bibliotēkas drīzumā sasniegs jauns ierocis cīņā pret dezinformāciju

26.10.2022 11:48 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Gatavojoties 11. Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai, kas noris no 24. oktobra, Valsts kanceleja digitālā formātā ir izdevusi grāmatu "Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties".

Lasīt tālāk...


Publiskoti konferences "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram" materiāli

14.10.2022 11:40 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Septembrī izskanēja ikgadējā konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram" un tās reģionālā norise "Talsos pēta, raksta un lasa". Tagad pieejami pasākumu video ieraksti un prezentācijas.

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

09.10.2022 11:06 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Latvijas izdevniecības arī aizvadītajā vasarā strādājušas ražīgi – "Literatūras ceļveža" vasaras mēnešu apvienotajā numurā bija iespējams apkopot vien nelielu triju mēnešu plašā daudznozaru literārā piedāvājuma izlasi, kā arī dažu jau agrāk iznākušu grāmatu ieteikumus.

Lasīt tālāk...


Publicētas IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem – latviešu valodā

02.10.2022 11:04 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis izdevuma "IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem" tulkojumu latviešu valodā.

Lasīt tālāk...


Reģistrēts standarts "LVS ISO 16439:2022 Informācija un dokumentācija. Metodes un procedūras bibliotēku ietekmes novērtēšanai"

19.09.2022 10:54 - Santa Gudža (komentāri: 0)

2022. gada 14. jūlijā Latvijas Nacionālajā standartizācijas institūcijā "Latvijas standarts" (LVS) reģistrēts standarts "LVS ISO 16439:2022 Informācija un dokumentācija. Metodes un procedūras bibliotēku ietekmes novērtēšanai".

Lasīt tālāk...


LNB Bibliotēku attīstības centrs publicē "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatu"

16.09.2022 10:42 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Pēdējā gadu desmitā ir ievērojami pieaugusi sabiedrības interese par bagātīgajiem novadpētniecības resursiem bibliotēkās. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem ir sagatavojis "Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatu", kas pieejama tiešsaistē.

Lasīt tālāk...


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centra "Jaunieguvumu apskats"

07.09.2022 16:19 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nozaru literatūras centrs sagatavojis izdevumu "Jaunieguvumu apskats: humanitāro un sociālo zinātņu izdevumi svešvalodās" un "Jaunieguvumu apskats: tehnoloģiju un dabaszinātņu izdevumi svešvalodās" septembra numurus (Nr.3/2022).

Lasīt tālāk...


Publicēts izdevums "Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā"

02.09.2022 11:12 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Sveicieni jaunajā mācību gadā! Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra un Skola2030 sadarbības rezultātā tapis izdevums:  "Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā".

Lasīt tālāk...


Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā

24.08.2022 16:16 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un valsts bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā.

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

21.07.2022 14:10 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Pie lasītājiem dodas vasaras vidus "Literatūras ceļveža" numurs. Lai gan numurā, kā parasti, pārstāvēta arī nozaru literatūra, īpašs gandarījums šoreiz par kolēģu ieteikto daiļliteratūru, sakritības dēļ – vairākiem vērtīgiem tulkojumiem.

Lasīt tālāk...


LBB sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā piedāvā izglītojošus video par darbu ar senioriem

07.07.2022 15:07 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Pateicoties Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) projektam "Bibliotekāri – senioru veselības un labbūtības mediatori" (Librarians – mediators of senior health and well-being) Latvijas bibliotekāru un citu interesentu rīcībā tiek nodoti vairāki ikdienas darbā ar senioriem noderīgi video. Projekts sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenots laikā no 2022. gada marta līdz jūnijam.

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

05.05.2022 09:04 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Joprojām dzīvojam laikā, kad liela daļa mūsu domu spēka un uzmanības, arī dažādi atbalsta pasākumi vērsti Ukrainas virzienā. Tas ir arī laiks, kad turpinām iepazīt šo valsti, arī tās ļaudis un kultūru visdažādākajās to izpausmēs. 

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

05.04.2022 08:58 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Mums visiem tik neizprotamajā un sarežģītajā – gan nomācošām ikdienas domām, gan pavasarim netipiskiem vējiem un sniegiem pilnajā pavasarī pie lasītājiem dodas marta "Literatūras ceļvedis".

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

28.02.2022 13:48 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Lasītāju vērtējumam tiek nodots LNB speciālistu un sadarbības partneru veidotā "Literatūras ceļveža" 2022. gada 1. numurs – izdevumam uzsācies jau piektais pastāvēšanas gads. 

Lasīt tālāk...


Literatūras ceļvedis

03.01.2022 08:52 - Santa Gudža (komentāri: 0)

2021. – jau ceturto savas pastāvēšanas gadu – LNB seriālizdevums "Literatūras ceļvedis" noslēdz, piedāvājot saviem lasītājiem ieskatu izdevumam raksturīgā Latvijas izdevēju pēdējā laika grāmatu jaunumu izlasē.

Lasīt tālāk...


Izdots digitālais žurnāls "Skolas Bibliotēka"

28.10.2021 12:53 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Publiskots un ceļu pie lasītājiem sācis izdevniecības "Skolas Vārds" digitālais speciālizdevums "Skolas Bibliotēka" par kvalitatīviem skolas bibliotēkas pakalpojumiem, mūsdienīgu bibliotēkas infrastruktūru, drošticamiem resursiem un lietpratīgu personālu.

Lasīt tālāk...


Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem

05.03.2021 13:57 - Santa Gudža (komentāri: 0)

Projekta "Ceļazīmes mediju lietošanā" ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā.

Lasīt tālāk...