Uzziņu resursi par bibliotēku nozari Latvijā

Starptautiskās institūcijas bibliotēku darba attīstībai