Pamatinformācija

tl_files/images/citi_logo/LBB-mini.jpgVispirms iesakām sākt ar Latvijas Bibliotekāru biedrības tīmekļvietni: www.bibliotekari.lv, kur atradīsiet informāciju par to, kas biedrība ir, ko dara! Biedrības interesēm un jaunumiem ērti var sekot līdzi arī facebook lapā Facebook.

Struktūra

Latvijas Bibliotekāru biedrības struktūru veido valde, reģionālās nodaļas un septiņas tematiskās sekcijas. LBB valdes priekšsēdētāja ir Rūta Bokta. Ar pilnīgu struktūru iepazīsties LBB tīmekļvietnes sadaļā "Par mums".

 

Latvijas Bibliotekāru biedrībā ir 4 reģionālās nodaļas – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Zemgales nodaļā darbojas vairāk kā 60 biedri, un tās priekšsēdētāja ir Aiva Avota-Zalstere, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītāja.

Zemgales reģiona valde

2023. gada augustā Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā tika ievēlēta jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas valde:

Priekšsēdētāja:
Aiva Avota-Zalstere, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītāja
Valdes locekļi: Zaiga Stankevica, Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēkas vadītāja
Sigita Serbuļenko, Penkules bibliotēkas vadītāja
Dace Lavrinoviča, Auces pilsētas bibliotēkas galvenā bibliotekāre
Jevgēnija Noreiko, Ānes bibliotēkas vadītāja
Dace Auriņa, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2022. gadā

Zemgales reģiona bibliotekāru semināru "IEELPOT…."

2022. gada 20. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļa un Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar Dobeles novada pašvaldības atbalstu organizēja Zemgales reģiona bibliotekāru semināru "IEELPOT….", kas norisinājās Livonijas ordeņa mūra pilī, kura ir senākā celtne Dobelē un valsts nozīmes kultūras piemineklis. Šī vieta nesen piedzīvojusi pārbūvi - pārbūvēta Dobeles Livonijas ordeņa pils kapela, kā arī pils laukuma teritorija. Pārbūvētā kapelas ēka ir nodota ekspluatācijā 2020. gadā, un kļuvusi par daudzfunkcionālu, kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centru ar nosaukumu "Dobeles Pils".
 
Seminārā pēc ilgāka laika, saprotamu iemeslu dēļ, klātienē piedalījās 60 bibliotekāri no Dobeles, Bauskas un Jelgavas novadiem.
 
Semināra mērķis: papildināt bibliotekāru zināšanas par dažādām darba metodēm un rīkiem bibliotēkā, iepazīstināt ar Dobeles novada kultūras mantojumu, diskusiju un sarunu veidā pilnveidot savu pieredzi bibliotekārā darba jomā.
 
Semināru atklāja Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore Lana Augule, kura uzsvēra bibliotēku lomu vietējās kopienas saliedēšanā, lasītprasmes veicināšanā, nemateriālā mantojuma saglabāšanā, kā arī pašvaldības atbalsta nozīmi bibliotēku pakalpojumu groza nodrošināšanā un infrastruktūras pilnveidošanā.
 
Apsveikuma vārdus bibliotekāriem teica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka.
 
Diemžēl seminārā nevarēja piedalīties – LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste, LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, tāpēc viņas iedvesmojošo runu nolasīja LBB Zemgales nodaļas vadītāja Aiga Volkova, kura runas noslēgumā iepazīstināja kolēģus ar jauno LBB Zemgales nodaļas vadītāju Irinu Šancevu.
 
Kā svaiga pavasara elpa bija Karīnas Tatarinovas un ģitārista Roberta Dintera koncertprogramma "IEELPOT…", tajā varēja dzirdēt Latviešu komponistu - Im.Kalniņa, Ērika Ķiģeļa u.c., dziesmu programmu, kuru papildināja Māra Čaklā dzeja.
 
Semināra turpinājumā Latviešu rakstniece, 2021. gada ES Literatūras balvas laureāte, Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniece Laura Vinogradova iedvesmoja bibliotekārus ar lekciju "Teksts bibliotēkā", kuras laikā klausītāji saņēma dažādas idejas un ierosmes ikdienas bibliotekārajam darbam.
 
Semināra noslēgumā Dobeles Pils muzejpedagoģisko programmu vadītāja un gide Alise Limanska ļāva ieskatīties pils vēstures lappusēs, dodot iespēju iziet cauri vairākiem gadsimtiem.
 
Zemgales bibliotekāru saime saka lielu paldies semināra lieldraugiem: Dobeles Dzirnavniekam, Baltic candles ltd., Tērvetes alus darītavai, stādaudzētavai "Āres".


Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada Centrālā bibliotēka

LBB Zemgales nodaļai – jauna vadītāja

2022. gada 20. aprīlī Zemgales reģiona bibliotekāru pavasara seminārā Dobelē tika izziņota Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļas vadības maiņa – par jauno Zemgales nodaļas vadītāju ievēlēta Platones pagasta bibliotēkas vadītāja Irina Šanceva.

Līdzšinējā nodaļas vadītāja no 2019. gada bija Jelgavas Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova.

Sakām lielu paldies Aigai Volkovai par ieguldīto darbu LBB Zemgales nodaļas vadīšanā un aktivitāšu organizēšanā un vēlam sekmes Irinai Šancevai nodaļas darba pārņemšanā un turpināšanā!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valde

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2021. gadā

Zemgales reģionālais bibliotekāru seminārs "Bibliotēkas kaleidoskopā"

2021. gada 14. decembrī Bauskas Kultūras centrā norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs "Bibliotēkas kaleidoskopā". Seminārā tika pulcēti 26 Bauskas, Dobeles un Jelgavas reģiona galveno bibliotēku speciālisti.

 

Semināru organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka ar mērķi veicināt Zemgales reģiona bibliotekāru profesionālo izaugsmi, dalīties bibliotēku izaicinājumos un pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas turpmākajam darbam.

 

Semināra atklāšanā dalībniekus uzrunāja Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Māra Kuļikauska un LBB Zemgales nodaļas vadītāja Aiga Volkova, kura nolasīja LBB valdes priekšsēdētājas Māras Jēkabsones sagatavoto uzrunu.

 

Visas dienas garumā bibliotekāriem bija iespēja doties ceļojumā gan laikā, gan vietā. Semināru ievadīja Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, kura klausītājus aizveda ceļojumā uz Islandi, daloties iespaidos par Islandes publiskajām bibliotēkām, neparastajām dabas ainavām un parādībām.

 

Semināra turpinājumā Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Madara Maslova-Konrāde aizveda aizraujošā vēsturiskā ceļojumā pa Bausku no 1922. gada līdz pat mūsdienām, katrā desmitgadē atzīmējot vienu svarīgu notikumu Bauskas pilsētas un bibliotēkas vēsturē. Ieskatījāmies arī nākotnē, Jelgavas un Dobeles bibliotēku direktorēm prognozējot, ka 2032. gadā Bauskā būs jauna bibliotēka, savukārt 2042. gadā – Bauskas Centrālā bibliotēka grāmatu piegādei uz mājām izmantos helikopteru jeb bibliohopteru.

 

Valoda mainās ik dienu – daži vārdi noveco, citi nāk vietā, tāpēc Dobeles novada Centrālā bibliotēka bija sagatavojusi interaktīvu zināšanu pārbaudi par vecvārdiem dažādos Latvijas apvidos, izmantojot lietotni "Quizizz". Tās mērķis – pārbaudīt bibliotekāru zināšanas par vecvārdiem un apvidvārdiem.


Semināra noslēgumā uzstājās biedrības "Vēsturisko rekonstrukciju studija ROKOKO" vadītāja Elīna Kuzņecova ar lekciju "Kultūrvēsturiskais mantojums Zemgale", iepazīstinot semināra dalībniekus ar 18. un 19. gadsimta kultūru, mākslu un sadzīvi Rundāles pils galmā un to ietekmi uz kultūras tradīciju pārmantošanu Zemgalē. Tika demonstrēti tērpi, kas saskan ar Rundāles pils interjeru.

 
 
Informāciju sagatavoja:
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Santa Gudža

Zemgales reģionālais bibliotekāru seminārs "Vasaras iedvesmas un radošuma skolā"

2021. gada 25. augustā Dobeles novada "Dabaicēnos" (pasakains atpūtas komplekss, kurš atrodas Zemgales augstākajā un gleznainākajā vietā, apmēram 3 km no Dobeles) norisinājās gadskārtējais Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales reģiona bibliotekāru vasaras seminārs "Iedvesmas un radošuma skola", pulcējot 57 Jelgavas, Bauskas un Dobeles novada bibliotekārus. Semināru organizēja Dobeles novada Centrālā bibliotēka ar mērķi dot bibliotekāriem iespēju smelties dažādas radošas un bibliotekāra profesijā noderīgas idejas un zināšanas, atgūt enerģiju un spēku, uzsākot jauno darba sezonu, kā arī stiprināt komandas garu un dalīties pieredzē.

 

Semināra atklāšanā apsveikuma vārdus teica jaunievēlētais Dobeles novada pašvaldības vadītājs Edgars Gaigalis, Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Māra Krūmiņa, kā arī LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

 

Semināru ar iedvesmojošu lekciju un dziesmām ievadīja Kaspars Zlidnis – veselīga dzīvesveida entuziasts, grāmatas autors, ielu vingrotājs un mūziķis. Semināra turpinājumā bibliotekāri varēja darboties divās meistarklasēs – "Mandalu brīnišķīgā pasaule" un "Putas pa gaisu". Mandalu meistarklasē kopā ar pasniedzēju Sarmīti Makarovu bibliotekāri ar aizrautību mācījās mandalu zīmēšanas pamatus, uzzināja par mandalu ietekmi uz cilvēka veselību un garīgo stāvokli, kā arī par krāsu ietekmi un dziednieciskajām īpašībām. Savukārt meistarklasē "Putas pa gaisu" bibliotekāri mācījās filcēt ziepes – šīs zinības viņiem sniedza Dobeles novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Evita Zute. Meistarklašu pievienotā vērtība ir, ka bibliotekāri šīs iegūtās prasmes varēs izmantot savā ikdienas darbā, organizējot radošās darbnīcas savām kopienām.


Visas dienas garumā darbojās arī bibliotekāru tirdziņš "Kas man lieks, citam prieks", kur bibliotekāri varēja dāvināt, pārdot, pirkt, kaulēties vai mainīties ar sev līdzi atvestām "precēm" – tā dažs tika pie jauniem auskariem, medus, ķiploka, pašu adītām zeķītēm vai citām noderīgām lietām.

 

Gana lielu jautrību ienesa semināra sadaļa "Tā nav dzīve, tas ir kino". Kurā bibliotekāri varēja demonstrēt gan aktiermeistarības prasmes latviešu filmu mēmajā šovā, gan spēju nolasīt no lūpām grāmatas autoru un nosaukumu. Šīs aktivitātes saliedēja komandas garu un deva jaunas idejas, kuras arī varēs izmantot, rīkojot bibliotēku pasākumus.

 

Liels paldies semināra atbalstītājiem – Dobeles novada pašvaldībai, Valsts kultūrkapitāla fondam, "Dobeles dzirnavniekam" un "Baltic Candles".

 

Informāciju sagatavoja:

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore
Lana Augule

Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs "Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku"

2021. gada 12. maijā aizritējis kārtējais Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotais tiešsaistes seminārs "Publisko, bērnu un skolu bibliotēku loma lasītprieka veicināšanā jeb ikviens ir neatkārtojams un neviens nav neaizvietojams". Tā kā semināra tēma bija gana plaša un uzrunājoša, tad nozares pārstāvju interese arī bija liela. Seminārs uzskatāms par īpašu, jo pulcēja gan publisko un bērnu, gan skolu bibliotekārus ne tikai no Zemgales reģiona, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, semināram pieslēdzās dalībnieki no teju visas Latvijas – Pastendes, Kocēniem, Madonas, Kokneses, Skrīveriem, Pļaviņām, Aknīstes, Līvāniem, Preiļiem!… Pavisam kopā semināru noklausījās 109 dalībnieki.


Pasākumu atklāja LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, kura atzinīgi novērtēja un nolasīja LBB Gada bibliotekāra 2020 balvai izvirzīto Zemgales pretendentu raksturojumus. Kā zināms, LBB Gada bibliotekāra 2020 balvai no Zemgales reģiona tika izvirzītas divas mūsu nozares pārstāves – Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā Dzintra Punga un Bauskas Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Aina Mūrniece.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, sveicinot mūs visus, atklāja respondentu atbildes uz Jelgavas pilsētas bibliotēkā veikto aptaujas jautājumu "Kādu simbolisku nozīmi Jūs piešķirtu Jelgavas pilsētas bibliotēkai". Ar aptaujas rezultātu apkopojumu var iepazīties šeit.

 

Semināra goda viesis – pasākumu un "Radio Skonto" rīta programmu vadītājs Valdis Melderis – dalījās savā dzīves pieredzē par to, kā ir būt neatkārtojamam, un pastāstīja par viņa instrumentiem, kas darbojas, pārvarot dažādus dzīves posmus, piemēram, grūtā situācijā pie sevis sakot, ka šī nav slikta dzīve, šī ir tikai slikta diena, vai arī: šī nav slikta diena, šī ir tikai slikta stunda. Valdis Melderis ar savu stāstu iedvesmoja visus pasākuma dalībniekus!

 

Pasākuma turpinājumā semināra dalībnieki klausījās Olaines 1. vidusskolas bibliotēkas vadītājas Aijas Jankavas stāstā par bērnu un skolu bibliotekāru izaicinājumiem Skola 2030 kontekstā. Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas vadītāja Baiba Karčevska iepazīstināja ar sava maģistra darba pētījuma rezultātiem, kas atklāja, kādai jābūt pusaudžiem un jauniešiem draudzīgai bibliotēkai. Jūrmalas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Inguna Radziņa mūs iesaistīja aizraujošā un idejām bagātā stāstījumā par lasītprieka veicināšanu bērnos, ņemot talkā pašas meistarotās lelles. Vilces pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna Deksne atklāja, cik svarīga ir bibliotekāra loma vietējās kopienas saliedēšanā, un ka Mākslas plenērs jeb gleznošanas svētki spēj piesaistīt un iesaistīt necerēti daudz interesentu!

 

Pasākuma izklaidējošā daļa sastāvēja no divām savstarpēji saistītām vienībām, jo tika izpildīta viena un tā pati dziesma "Bez mīlestības nedzīvojiet". Pirmajā, sveiciena daļā, uzstājās grupa "Kombinezoni", bet seminārs noslēdzās ar to pašu dziesmu, tikai Jelgavas pilsētas bibliotekāru jaunizveidotā ansambļa "Zinošā Pārlielupes Miezīte Jelgavā" izpildījumā.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Zemgales nodaļas vadītāja
Aiga Volkova

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2020. gadā

Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs "Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku"

2020. gada 19. augustā Jelgavas novada Vircavas tautas namā notika LBB Zemgales nodaļas seminārs "Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku". Seminārā pulcējās vairāk kā 60 bibliotekāri no Zemgales novada bibliotēkām. Pēc daudzajiem pasākumiem tiešsaistē bija neizsakāms prieks tikties atkal klātienē tik kuplā skaitā!

 

Pulcējoties uz semināru, semināra dalībnieki varēja skatīt jaunāko Jelgavas pilsētas bibliotēkas foto izstādi par bibliotēkas darbiniekiem, kuras autors ir pazīstamais fotogrāfs Juris Zēbergs.


Semināru atklāja LBB Zemgales nodaļas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Aiga Volkova, kā arī atklāšanas uzrunu teica Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma. Sarīkojuma tēmu "tango" izdejoja deju kluba "Lielupe" dalībnieki.

 

Pasākuma laikā tika pasniegta balva nominācijā "Gada bibliotekārs Zemgalē 2020". Šogad konkursā vairāk aicinājām piedalīties jaunos speciālistus, kuri nozarē strādā līdz desmit gadiem. Protams, arī ilgāku laiku strādājošie drīkstēja startēt šī gada konkursā. Priecājamies, ka konkursam pieteiktie darbinieki salīdzinoši īsā laikā sevi ir pierādījuši kā bibliotekārās jomas profesionāļus. Balvas izgatavotāja – māksliniece Asnate Zutere.


Balvas "Gada bibliotekārs Zemgalē 2020" nominanti:

 • Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja Sandra Kazimiraite-Eglīte;
 • Jelgavas novada Svētes pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra Kravale;
 • Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis;
 • Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas bibliotekārs Jānis Arājs.
Laureātu paziņoja un balvu pasniedza Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Nomināciju "Gada bibliotekārs Zemgalē 2020" ieguva Bauskas Centrālās bibliotēkas datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis Balodis.

Svinīgās daļas neatņemama sastāvdaļa – koncerts. Uzstājās mūziķis Kaspars Markševics.

Semināra turpinājumā – Siguldas novada Kultūras centra direktores Jolantas Borītes lekcija un praktiskā nodarbība par dizaina domāšanu. Apskatījām dizaina domāšanas metodes un to iespējas pielietot darbā savā ikdienā.

Semināra noslēgumā smēlāmies pozitīvu enerģiju psiholoģes un pedagoģes Dainas Reinfeldes lekcijā par psiholoģisko komfortu darba kolektīvā. Meklējām mijsakarības, kas raksturo cilvēka (ne-)apmierinātību ar savu darbību. Izpratām, cik svarīgs ir darba kolektīva dinamiskais līdzsvars un tā ietekme uz profesionālās darbības kvalitāti.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Zemgales nodaļas vadītāja
Aiga Volkova

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2019. gadā

Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs "Bibliotēkas - visuma centrs"

2019. gada 13. novembrī Bauskas Kultūras centrā norisinājās Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs "Bibliotēkas – visuma centrs", kuru organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB), ar Bauskas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Zemgales reģiona seminārs pulcēja vairāk kā 90 bibliotekāru no Bauskas, Dobeles un Jelgavas reģioniem. Semināru atklāja Bauskas Centrālās bibliotēkas (BCB) direktore Māra Kuļikauska, kā arī uzrunāt bibliotekārus bija ieradies Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks.

 

Pēc oficiālajām uzrunām, lai semināru padarītu interesantāku, semināra dalībnieki uzzināja, ka abreviatūrai "LBB" ir vairāki skaidrojumi – Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Biškopības biedrība u.c. Šī iemesla dēļ kā semināra vadmotīvs tika izmantotas bites, jo tās ir ļoti līdzīgas bibliotekāriem. Visiem semināra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Bauskas Centrālās bibliotēkas speciālistu sagatavoto video, kurā tika atspoguļotas tās īpašības, kuras piemīt gan bitēm, gan bibliotekāriem. Video noslēgumā stāsts nebeidzās, jo Bauskas bibliotekāres bija sagatavojušas pārsteigumu – deju, kas tika iestudēta īpaši šim semināram.

 

Turpinājumā seminārā uzstājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste un LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, kas Zemgales bibliotekārus iepazīstināja ar Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa iespējamajām izmaiņām.

 

Plašu dalībnieku atsaucību guva izglītības un kultūras institūta "VITAE" lektore, Brocēnu vidusskolas vēstures skolotāja Laura Miķelsone ar lekciju "Pilsoniskums – praktiska nodarbe". Lekcijā tika stāstīts par pilsoniskās audzināšanas būtību, tās elementiem, kā arī sniegti praktiski padomi, kā iesaistīt bibliotēkas lietotājus pilsoniskās aktivitātēs. Bibliotēkām ir svarīgi veicināt pilsonisko izglītību – piedāvāt praktiskas nodarbības un pasākumus vietējai kopienai. Lektore uzsvēra, lai veicinātu vietējās kopienas pilsoniskumu, bibliotēkām nepieciešams sadarboties ar izglītības iestādēm, muzejiem, kultūras centriem, vietējiem uzņēmējiem, kā arī pašvaldībām.

 

Kā ierasts novembrī tiek organizēta Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, tāpēc semināra dalībniekiem bija sarūpēts "saldais ēdiens" – aizraujošs rītausmas lasījums "Svētki Ziemeļos", kurā ikviens varēja piedalīties Pepijas Garzeķes dzimšanas dienas svinībās – ne tikai klausoties interesanto fragmentu par Pepijas izdarībām, bet pašiem iejūtoties stāsta varoņu lomās, izpildot dažādas darbības ikreiz, kad tika pieminēts kāds no varoņiem – Pepija, Tomijs, Annika, Nīlsona kungs un zirgs.

 

Visiem saistoša bija Drošāka interneta Vēstnešu programmas koordinatores Sandras Magrinas lekcija "21. gadsimta komunikācijas riski". S.Magrina ikvienu bibliotekāru aicināja pievērst uzmanību bērnu un jauniešu drošībai internetā un virtuālās telpas apdraudējumiem. Tāpat lektore sniedza padomus digitālā satura veidošanā un viltus ziņu atpazīšanā.

 

Kopumā LBB Zemgales reģionālais seminārs tika pavadīts izglītojošā un radošā atmosfērā, gūstot jaunas idejas un iespaidus, sastopot kolēģus no citiem novadiem, daloties pieredzē, kā arī veidojot jaunus kontaktus.

 

Informāciju sagatavoja:
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Santa Gudža

Zemgales reģiona bibliotekāru "Vasaras skola"

2019. gada 28. augustā Dobeles novada atpūtas kompleksā “Niedras” norisinājās gadskārtējais LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs “Vasaras iedvesmas un radošuma skola”, kuru ar Dobeles novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēja Dobeles novada Centrālā bibliotēka. Seminārā pulcējās teju simts Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Auces novadu bibliotekāri, un tā mērķis bija iedvesmoties un radoši sagatavoties jaunajai darba sezonai, aicināt dalīties pieredzē, sniegt jaunas zināšanas un stiprināt koleģiālo garu.


Semināra atklāšanā iedvesmojošus vārdus bibliotekāriem teica Dobeles novada pašvaldības vadītājs Andrejs Spridzāns un Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Māra Krūmiņa. LBB valdes priekšsēdētājas Māras Jēkabsones iesūtīto apsveikuma uzrunu nolasīja LBB Zemgales nodaļas valdes priekšsēdētāja Aiga Volkova. Uzrunā LBB valdes priekšsēdētāja akcentēja modernā laikmeta iezīmes bibliotekārajā darbā, kā arī radošuma nozīmi, strādājot ikdienas darbu. Jautru muzikālu sveicienu bija sagatavojis Dobeles Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs Raimonds Bulmers ar komandu. Skaisti muzicēja jaunās, talantīgās čellistes Anna un Elizabete Sāra Bulmeres. Aizrautīgi un atraktīvi, sajūsminot klausītājus, dziedāja puišu vokālais ansamblis “KPTT”. Lustīgā priekšnesuma laikā bibliotekāriem bija iespēja arī aktīvi izkustēties. Semināra turpinājumā bija skatāma Penkules amatierteātra “Dailes” izrādi “Spļāviens pret vēju” – jautru un nopietnu skeču izlasi par aktuālām mūsdienu dzīves norisēm.

 

Semināra programma deva iespēju bibliotekāriem iepazīties ar “Niedrām” – jaunu, modernu atpūtas kompleksu Zebrus ezera krastā, kas radīts skaistiem un elegantiem dzīves mirkļiem, kā arī praktiski iesaistīties ziepju un dabīgās kosmētikas darbnīcā “Ezervanna”. Anna Jurgaite – kosmētikas darbnīcas vadītāja – bibliotekāru pulkam izrādīja savu produkciju un aicināja semināra dalībniekus pašus radīt savu unikālo kosmētikas produktu, kas vienlaikus baudāms arī kā mākslas darbs.

 

Ar nepacietību bibliotekāri gaidīja Haraldu Burkovski – lekcijas “Laimes dimensijas” pasniedzēju. Lektors akcentēja būtiskus mūsdienu dzīves jautājumus – kas ir laime un kā to izmērīt? Kāda ir laimes bioķīmija? Ko laimīgie cilvēki dara vairāk un citādāk? Kā katrs no mums var kļūt laimīgāks? Kādi ir ieteikumi harmoniskai dzīvei un labākai emocionālajai labsajūtai?

 

Semināra otrajā daļā dalībniekiem tika dota iespēja smelties iedvesmu un zināšanas dažādās radošajās meistarklasēs un darbnīcās. Noslēgumā bibliotekāri saņēma pārsteiguma dāvanas no semināra atbalstītājiem: “Dobeles dzirnavnieks”, “Baltic Candles”, “Latvijas valsts meži”. Liels paldies Daigai Kutovojai par rīta kafiju bibliotekāriem!

 

Semināra foto galerija (Flickr).

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore
Lana Augule

Zemgales reģionālais seminārs Jelgavā

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Zemgales nodaļas seminārs 2019. gada 8. maijā Jelgavā “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!” pulcējis teju 80 bibliotekārus no Zemgales. Esam rosīgi un mācīties griboši!

Jau trešo gadu pasniedzam LBB Zemgales nodaļas gada bibliotekāra balvu.

Tika izvirzītas brīnišķīgas kandidātes:

 • Baiba Šīmane, Dobeles novada Bikstu bibliotēkas vadītāja;
 • Gundega Kalniņa, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vecākā bibliotekāre;
 • Ludmila Šteinberga, Iecavas novada Bērnu bibliotēkas vadītāja;
 • Ingūna Kļaviņa, Vecumnieku novada Valles pagasta Valles bibliotēkas vadītāja.
LBB Zemgales nodaļas valde lēma, ka balvu 2019. gadā iegūst Baiba Šīmane. Balvu pasniedza LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

LBB Zemgales nodaļa ievēlēja jaunu reģionālās nodaļas valdi! Apsveicam! Lai nerimstošs darbotiesprieks un jaunas idejas it visām kolēģēm:

 • Aigai Volkovai no Pārlielupes bibliotēkas (valdes priekšsēdētāja);
 • Santai Gudžai no Bauskas Centrālās bibliotēkas;
 • Ingūnai Kļaviņai no Vecumnieku novada Valles bibliotēkas;
 • Intai Strazdiņai no Sesavas bibliotēkas;
 • Baibai Šīmanei no Bikstu bibliotēkas;
 • Ilzei Saršūnai no Šķibes bibliotēkas.

Semināra otra daļa tika veltīta  praktiskā radošuma semināram darba kolektīva labizjūtai – “Lai ko Tu domā, domā CITĀDI!”. To lieliski vadīja Vita Brakovska (MBA, biedrība ZINIS). Aktīvi trenējām savu radošumu, “veselīgas” ambīcijas un citas svarīgas lietas.

 

Radošās NEdarbnīcas mērķis: stiprināt praktiskā radošuma kā ikdienas resursa klātbūtni darba kolektīvā, rosinot Zemgales bibliotēku darbiniekus ‘restartēt’ savus iekšējos, nemateriālos resursus augstākiem profesionāliem sasniegumiem ar laterārās domāšanas metožu palīdzību.

 

Paredzēts, ka apmācību rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:

 • pielietot efektīvāk savus iekšējos resursus profesionālai un bibliotēkas tēla stiprināšanai;
 • pielietot radošās domāšanas metodes apmeklētāju intereses rosināšanai;
 • veidot jaunas pakāpes attiecības darba kolektīvā caur koprades sajūtu;
 • izmantot starpnozaru disciplīnu pieeju, ņemot vērā nākotnes izaicinājumus;
 • definēt nemateriālās prasības pret darba vidi savu pozīciju stiprināšanai iestādē.

Pielietotās metodes: ievadstāsti, praktiski piemēri, komandu koprades darbs, rezultātu prezentācija. Apmācību ietvaros bija apskatāma Latvijas iedzīvotāju radošo darinājumu kolekcija.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Zemgales nodaļas vadītāja
Lāsma Zariņa

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2018. gadā

Zemgales reģiona bibliotekāru "Vasaras skola"

29. augustā norisinājās kārtējā Latvijas Bibliotekāru Biedrības (LBB) Zemgales nodaļas "Vasaras skola", kuru šogad organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka. Zemgales reģiona bibliotekāri pulcējās Viļa Plūdoņa muzejā Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos”. Šoreiz bibliotēku nozares speciālisti tika aicināti ievērot pasākuma dreskodu – īsa vai gara, puķaina vai vienkrāsaina kleita.

 

Ierodoties slavenā latviešu dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtajās mājās, Vasaras skolas dalībnieki izvilka piespraudītes ar dažādu krāsu rozītēm.

 

Pēc reģistrācijas visi pulcējās uz pasākuma oficiālo atklāšanu, kuru iesāka Bauskas Centrālās bibliotēkas direktora vietas izpildītāja Māra Kuļikauska. Turpinājumā bibliotekārus uzrunāja V.Plūdoņa muzeja vadītāja Elīna Kūla-Braže, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un LBB Zemgales nodaļas priekšsēdētāja Lāsma Zariņa.

 

Pēc oficiālajām uzrunām un laba vēlējumiem, Lejenieku atjaunotajā ratnīcā bibliotekārus gaidīja pārsteigums – saruna par dzīvi “Aktiermeistarība ienāk bibliotēkā” ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Indru Burkovsku.

 

Dienas turpinājumā visas Vasaras skolas dalībnieces sadalījās piecās grupās, kuras visas dienas garumā kopā baudīja dažādas aktivitātes. Grupas tika izlozētas dalībnieku reģistrācijas laikā, kad bibliotekāri ieguva piespraudītes ar – baltu, rozā, violetu, dzeltenu vai oranžu ziedu.

 

Grupām tika sagatavotas piecas dažādas aktivitātes – improvizācijas teātris, kura ietvaros bibliotekāres pārbaudīja savas zināšanas par dzejnieka Viļa Plūdoņa daiļradi un aktiermeistarību, attēlojot to kā mēmo šovu. Tāpat dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar GUSTO kosmētiku, kas tiek ražota no dabiskām izejvielām un kur netiek izmantoti tradicionālie konservanti. Bibliotekāri tika iepazīstināti ar muzejpedagoģisko programmu “Lejenieki”, kuras ietvaros aplūkoja V.Plūdoņa dzimtās mājas, kā arī iepazinās ar dzejnieka literāro mantojumu. Papildus izglītojošiem pasākumiem, dalībnieki nodevās radošajām aktivitātēm – Mūsas upes krastā ģitāras un ukuleles mūzikas pavadījumā izdziedāja populāras latviešu dziesmas, kā arī iesaistījās radošajā darbnīcā “Augusta ziedi Lejenieku pļavās”, kur katra bibliotekāre veidoja matu rotas no dzīvajiem ziediem.

 

Pēc grupu aktivitātēm, bibliotekāres tika aicinātas baudīt Dairas Jātnieces gatavoto pupu zupu un svaigi cepto maizīti.

 

Lai dienu noslēgtu uz pozitīvas nots, bibliotekāriem bija iespēja iemācīties raitus dejas soļus un izkustēties dažādu tautu mūzikas ritmos. Katrs Vasaras skolas dalībnieks noslēgumā saņēma vienu pupu maisu jeb daļiņu no Garās pupas, kas šogad kalpoja kā pasākuma simbols.

 

Paldies ikvienam Zemgales reģiona bibliotekāram, kas ieradās Lejeniekos un krāšņoja dzejnieka Viļa Plūdoņa iemītās takas ar savu smaidu, prieku un radošo garu!

 

   Pasākuma fotogrāfijas aplūkojamas šeit!

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Gudža

Zemgales reģionālais seminārs Jelgavā

2018. gada 9. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā notika Latvijas Bibliotekāru biedrības reģionālais seminārs "Inovācijas un radošums sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā".

 

Semināra ietvaros apbalvoja Gada bibliotēku Zemgalē – šoreiz Jelgavas bibliotēka.

 

Balvai Gada bibliotekārs Zemgalē 2018 starp 6 bibliotekārēm tika nominēta arī Vecsaules bibliotēkas vadītāja Agrita Hatkeviča. Šo balvu šogad saņēma Inta Strazdiņa, Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja.

 

Vēlāk sekoja Dr.sc. ing. Ilgas Gedrovicas lekcija "Mūsdienu pārtika ilgtspējīgai attīstībai", kurā klātesošie uzzināja jaunas alternatīvas nākotnes pārtikas ražošanā un ņēma aktīvu dalību Līgas Smildziņas vadītajā Meistarklasē "Improvizācijas teātra spēļu pielietojums bibliotekārajā darbā". Šīs iemaņas bibliotēku darbiniekiem palīdzēs inovatīvu tematisku pasākumu veidošanā.

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2017. gadā

Zemgales reģiona bibliotekāru "Vasaras skola"

2017. gada 30. augustā Dobeles novadā Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās "Pikšās" pulcējās Zemgales reģiona bibliotekāri, kur tika rīkota LBB Zemgales nodaļas "Vasaras skola". Par pasākuma organizāciju šogad rūpējās Dobeles novada Centrālā bibliotēka.

 

Rīts sākās ar dalībnieku reģistrāciju un rīta kafijas/tējas baudīšanu. Pēc tam visi pulcējās uz pasākuma svinīgo atklāšanu, kuras laikā varēja baudīt muzikālo priekšnesumu Penkules kultūras nama kapelas "Luste" izpildījumā.


Dienas turpinājumā bibliotekārus pārsteidza interesantās un atraktīvās aktivitātes, ko bija sagatavojušas Dobeles novada Centrālās bibliotēkas darbinieces. Aktivitātēs vajadzēja darboties komandās, kuras tika sadalītas dalībnieku reģistrācijas laikā. Pavisam kopā tika izveidotas četras komandas - zaļā, zilā, dzeltenā un sarkanā. Tāpat bija izveidoti četras stacijas, kuros norisinājās aktivitātes - Piespraudes izgatavošana, Dzejnieces Ineses Zanderes “Biki Buku” stacija, Ztēju stacija un ekskursija pa "Pikšām".

 

Par sportiskajām aktivitātēm parūpējās SIA "Lustes". Bibliotekāri varēja pārbaudīt savas mērķēšanas prasmes, piedaloties šautriņmešanas sacensībās, pacilātākam noskaņojumam izmēģināt jautrības stafeti. Tāpat bija iespēja parādīt citiem savu māksliniecisko talantu, veidojot abstraktās mākslas gleznas marmorēšanas tehnikā. Bibliotekāre piedalījās arī erudīcijas spēlē, kur bija iespējams atbildēt uz āķīgiem jautājumiem par Latviju.

 

Dienas noslēguma ikviens varēja baudīt uz ugunskura vārītu zupu, kā arī katrs "Vasaras skolas" dalībnieks saņēma dāvaniņas no pasākuma lieldraugiem "Dobeles dzirnavnieka" un SIA "Baltic Candles".

Liels paldies Dobeles novada Centrālajai bibliotēkai par radoši pavadīto dienu!

 

Zemgales reģionālais seminārs Jelgavā

2017. gada maijā zemgales publisko bibliotēku darbinieki pulcējās Jelgavā, kur risinājās LBB Zemgales nodaļas seminārs "Bibliotēka un sociālie mediji". Jelgavas pilsētas bibliotēka mūs uzņēma Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

 

Ir iedibināta jauna tradīcija - pasniegt balvu Zemgales gada bibliotekāram. Pirmo reizi notiekot konkursam, izvirzīti tika pieci pretendenti:

 • Viktorija Agafonova (Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre);
 • Daiga Jakuška (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta bibliotēka vadītāja);
 • Māra Ziemele (Jelgavas novada Lielvircavas bibliotēkas vadītāja);
 • Aelita Ramane (Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja);
 • Klāra Meņģele (Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja).

Par balvas ieguvējiem balsoja LBB Zemgales nodaļas valdes locekļi. Tā kā balsis šķīrās, uzvarētājs tika noteikts lozējot. Mākslinieces A.Zuteres veidoto, unikālo stikla balvu saņēma Klāra Meņģele. Pārējie nominanti tika sveikti ar Goda rakstiem un ziediem. Sirsnīgi sveicam!

LBB Zemgales nodaļas aktivitātes 2016. gadā

Zemgales reģionālais seminārs

9. novembrī Aizkraukles, Dobeles, Bauskas, Ogres, Jegavas reģionu bibliotēkas tikās ikgadējā seminārā, ko organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka. Šī diena bija veltīta darbam ar bērniem un jauniešiem.

 

Kā iepazīt pasauli kopā ar pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem? Kā sarunāties ar dusmīgu jaunieti? Šie un citi jautājumi tika risināti kolēģu pieredzes stāstos un kopā ar psiholoģi, konfliktu vadīšanas eksperti. Neiztika bez nozares aktualitātēm kopumā - KISC pārstāvji informēja par to jaunākajiem projektiem un atbildēja uz satraucošo jautājumu par interneta pieejamību un ātrumu publiskajās bibliotēkās, LNB kolēģe dalījās stāstā par pieredzi ASV bibliotēkās un jaundzirdētām lietām ILFA konferencē, kā arī tika ievēlēta jauna LBB Zemgales nodaļas valde!

 

Mūsu kopējā tikšanās, ko noslēdza kādreizējās Kurzemes-Zemgales hercogistes pērles - Bauskas rātsnama - apskatīšana, tika aizvadīta ar vairākām atziņām un ierosmēm no citām bibliotēkām, jo ritenis nebūt nav jāizgudro no jauna! Foto skati fotogaleriju arhīvā bibliotekāriem šeit!

 

Zemgales nodaļas Vasaras seminārs

Augusts nudien nelutina ar patīkamu laiku, bet bibliotekāri ir nelokāmi savā gribā un tā, draudīgu lietu sološā 17. augusta dienā, Zemgales nodaļas bibliotekāri devās Valgundes virzienā. Pirmā pietuvieta - Tīreļu bibliotēka, kas kopā ar blakus esošo dienas centru ir gaismas nesēja mazajā kopienā. Bibliotēkas apakaimei ir bagāta vēsture, kuras viens no sarežģītākajiem posmiem - Ziemassvētku kaujas, arīdzan tika izzināts. Ticam, ka daba un sarunas ļāva spert solīti vēl ciešākā bibliotēku draudzībā un rosībā.

 

Gaisā vīdēja ziņas, ka nākamgad dosimies Dobeles virzienā!