Izstāde "Vilim Plūdonim 150"

 

Vilis Plūdons (dz. Lejenieks), kura šūpulis kārts 1874. gada 9. martā Pilsmuižas pagasta “Lejeniekos”, ir zināmākais Bauskas puses rakstnieks. Jāņa un Annas Lejenieku ģimenē auga četri dēli. Gluži kā pasakas rāda un māca – tieši trešais tver ne katram redzamo un spēj ne katram sasniedzamo.

 

Par Plūdoņa ģimeni, daiļradi un dzimtajām mājām stāsta 10 planšetu izstāde, ko sagatavojusi Bauskas Centrālā bibliotēka. Lai uzzinātu vairāk, un lai gūtu apliecinājumu uzrakstītajam un redzamajam, bibliotēka sagatavojusi planšetēs izmantoto vizuālo un infomatīvo materiālu sarakstu.

   
PIRMĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls:  

Portrets. Vilis Plūdons, sānskatā līdz krūtīm [1920. gadi].

Fotogrāfs: Mārtiņš Lapiņš

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums,

inventāra Nr. RTMM 79887

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Pludons_Vilis-RTMM_79887-Pludons_Vilis.jpg
Informatīvais materiāls:  

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003. 739 lpp.;

Bauskas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības mape "Vilis Plūdons".

 
   
OTRĀ PLANŠETE  
Vizuālais materiāls:  

Bauskas pilsētas skola Lielā ielā (tag. Rīgas ielā), bij. apriņķa skola 20. gs. sākumā.

Bauskas muzeja krājums,

inventāra Nr. BNM-30077(1)

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/BNM-30077(1).jpg
Informatīvais materiāls:  
Plūdons. Kopoti daiļdarbi 1. Rīga: Grāmatu Draugs, 1939. 542. lpp.  
   
TREŠĀ PLANŠETE  
Vizuālais avots:  

"Lejenieku" dzīvojamā māja, skats uz ieeju.

Foto: 20. gs. 20. gadi.

LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājums.

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Lejenieki_20gs_20tie_1200px(1).jpg
Informatīvais avots:

Bauskas CB novadpētniecības mape "Vilis PLūdons";

Viļa Plūdoņa muzeja vēsture [tiešsaiste].

Pieejams: https://www.bauskasmuzejs.lv/lv/pludona-muzeja-vesture.html

[29.01.2024.]

 
   
CETURTĀ PLANŠETE  
Vizuālais materiāls:  

Plūdoņa bērni ar māti vasaras pastaigā Lejeniekos. No kreisās puses - Vilmārs, Dainuvīte, Antra ar bērnu ratiņiem, Elfrīda Plūdone, Ināra un Varimants. Foto ap 1938. gadu.

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums,

inventāra Nr. RTMM 39746

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Ap 1938. g. Pludona berni ar mati vasaras pastaiga Lejeniekos no kreisas Vilmars, Dainuvite, Antra ar bernu ratiniem, Elfrida Pludone, Inara un Varimants_Rmms_krajums_RTMM_39746.png
Informatīvais materiāls:

Bauskas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības mape "Vilis Plūdons";

Viļa Plūdoņa muzeja vēsture [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bauskasmuzejs.lv/

lv/pludona-muzeja-vesture.html [29.01.2024.]

 
   
PIEKTĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls:  

Vilis Plūdons sēž uz akmeņiem Jautrā strauta krastā pie vecajām dzirnavām.

Foto ap 1915.-1920. gadu sākumu.

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums,

inventāra Nr. RTMM 114782
tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Vilis Pludons sez uz akmeniem Jautra strauta krasta pie vecajam dzirnavam. 1915. -1920. gadu sakums. Rakstniecibas_un_muzikas_muzeja_krajums_RTMM_114782.jpg
Informatīvais materiāls:  

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003. 739 lpp.;

Kur dzīvība, tur dzeja. Viese, S. (sast). [Rīga]: Liesma, 187. lpp.;

Plūdons. Deklamācija jeb daiļlasīšana. Jelgava: Neimaņa izdevumā, 1905.

 
 
 
   
SESTĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls:  

Jāņa Kalniņa skice bez apraksta un datējuma.

LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājums.

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Misinu_bibliotekas_krajums_Jana_Kalnina_skice.jpg
Informatīvais avots:
Plūdons, Vilis. Dzejoļi bērniem. Rīga: Preses nams, 2002. 62 lpp.
 
SEPTĪTĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls:  

Vilis Plūdons strādā pie atvērta istabas loga Lejeniekos. Ap 1920. gadu.

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums,

inventāra Nr. RTMM N6384

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Vilis Pludons strada pie atverta istabas loga Lejeniekos. Ap 1900. g._Rakstniecibas_un_muzikas_muzeja_krajums_RTMM_N6384.jpg
Informatīvais materiāls:  

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003. 739 lpp.;

Triju Zvaigžņu gaismā: pirmā grāmata (1924-1940). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 1997. 679 lpp.

 
   
ASTOTĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls: tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/maksligais intelekts_mate ar delu.jpg

 

Mākslīgā intelekte radīts vizuālis.
Informatīvais materiāls:

Plūdonis, V. Saule un smiltis. [ASV]: Tilta apgāds, 1969. 160 lpp.;

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003. 739 lpp.

 
DEVĪTĀ PLANŠETE
 
Vizuālais noformējums:  

Galerija "Viesojoties Viļa Plūdoņa muzejā 2020. gada rudenī".

Foto: Zemgales plānošanas reģions.

Pieejams: https://www.bauskasmuzejs.lv/lv/galerijas.html [29.01.2024.]

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Pludona muzejs_Foto Zemgales planosanas regions.jpg
Informatīvais materiāls:  

Viļa Plūdoņa muzeja vēsture [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bauskasmuzejs.lv/

lv/pludona-muzeja-vesture.html [29.01.2024.];

Bauskas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības mape "Vilis Plūdons".

 
   
DESMITĀ PLANŠETE
 
Vizuālais materiāls:  

Karikatūra.

Vilis Plūdons uz Plūdoņa ielas Bauskā, kur 2014. gadā Saules dārzā atklāts piemineklis novadnekam.

Karikatūras autors: Laimonis Šulcs.

tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/karikatura_laimonis_sulcs_2014.jpg
Informatīvais materiāls:  
Ābelnieks, R., Urtāns, A. Bauska - pilsēta, kurā satiekas... [Jelgava]: Bauskas muzejs, 2018. 247 lpp.  
   
VISĀS PLANŠETĒS
tl_files/images/novadpetnieciba/Pludona 150-gades plansetes/Rakstniecibas_un_muzikas_muzeja_krajums_RTMM_N6493.jpg
Vizuālais materiāls:

Rokraksts. Dzejolis "Mana dzimtene"

Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums,

inventāra Nr. RTMM N6493