Bauskas Centrālā bibliotēka > Novada bibliotēkas > Bauskas novads > Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka

Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/Zaiga_Ozolaine.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-16.00 Ozolaines pamatskola, Ozolaine
Otrdiena 9.00-16.00 Bauskas nov. LV-3936
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63945563
Piektdiena 9.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena ozolaine@bauskasbiblioteka.lv

Bibliotēkas vadītāja

Zaiga Stankevica

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads

Bibliotēka dibināta 1969 gadā, Ozolaines kolhoza laikā. No 1970.gada līdz 2017.gadam atradās Ozolaines kluba ēkā. Patlaban atrodas Skolas ēkas 1.stāvā.

Krājuma lielums: 6289
Preses izdevumi: 22
Darba rādītāji 2021. gadā
 
Izsniegums: 3016
Lietotāju skaits: 138
Apmeklējumu skaits: 978
Novadnieki  
Ievērojamas vietas Ozolaines Svētā Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīca, Kulšēnu sēravots, Ozolaines dīķis(ezers).
Tradicionāli pasākumi

Kopīgi dzejas dienas pasākumi ar Vecsaules pagasta bibliotēkām, Bērnu un Jauniešu lasīšanas programmas aktivitātes. Ziemeļvalstu nedēļas un Biblotēku nedēļas pasākumi.