Bauskas Centrālā bibliotēka > Novadu bibliotēkas > Bauskas novads > Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka

Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/bauska/ozolaine.jpg

Darba laiks   Adrese
Pirmdiena 9.00-16.00 Ozolaines pamatskola, Ozolaine
Otrdiena 9.00-16.00 Bauskas nov. LV-3936
Ceturtdiena 11.00-18.00 Tālr. 63945563
Piektdiena 9.00-16.00 e-pasts:
Trešdiena Metodiskā diena ozolaine@bauskasbiblioteka.lv

Bibliotēkas vadītāja

Zaiga Stankevica

    www.kulturasdati.lv
Dibināšanas gads

Bibliotēka dibināta 1969. gadā, Ozolaines kolhoza laikā. Patlaban bibliotēka atrodas Ozolaines pamatskolas 2. stāvā.

Krājuma lielums: 6091
Preses izdevumi: 25
Darba rādītāji 2020. gadā
 
Izsniegums: 2754
Lietotāju skaits: 167
Apmeklējumu skaits: 1487
Novadnieki  
Ievērojamas vietas Ozolaines katoļu baznīca
Tradicionāli pasākumi

Regulāra sadarbība ar Ozolaines pamatskolu skolēnu lasīšanas veicināšanas attīstībai.