Umpārtes bibliotēka

tl_files/images/bcb-bibliotekares/vecumnieki/umparte.jpg

 Bibliotēka slēgta ar 2020. gada 1. janvāri

Bibliotēkas vadītāja

Inese Dātava

www.kulturasdati.lv
 

 

     
  Dibināšanas gads: Bibliotēka dibināta 1947. gadā. Atradās Vecumnieku cietuma teritorijā.
  Krājuma lielums: 5555
  Preses izdevumi: 23
  Darba rādītāji 2019. gadā
 
  Izsniegums: 6032
  Lietotāju skaits: 126
Apmeklējumu skaits: 2195
Novadnieki Sabiedriskais darbinieks Ādolfs Klīve, profesors Visvaldis Varnesis Klīve.
Slēgšanas gads
2020. gada 1. janvāris