Bauskas Centrālā bibliotēka > Biznesam > Pieejamie resursi par biznesu

Bibliotekā pieejamie resursi par biznesu

 

Bauskas Centrālā bibliotēka ar saviem resursiem veicina pieejamību informācijai par biznesu kā esošajiem, tā arī potenciālajiem uzņēmējiem.


Bibliotēkas krājums sastāv no drukātajiem un elektroniskajiem resursiem. Elektroniskie resursi ietver pašas bibliotēkas veidotās datubāzes (elektroniskais kopkatalogs, novadu resursu katalogs), kā arī bibliotēkas abonētās pilntekstu datubāzes (laikrakstu bibliotēka www.news.lv, biznesa informācijas pakalpojumu datubāze NOZARE.LV, e-žurnālu un e-grāmatu datubāze EBSCO).


Informācija par biznesu pieejama arī drukātajos resursos - avīzēs, žurnālos un grāmatās. Preses izdevumos iespējams sameklēt informāciju par dažādām tēmām: likumdošanu, mārketingu, investīcijām, ekonomiku u.c. Jaunākā lasāmviela iepazīstina ar dažādu autoru grāmatām, sīkāk atklājot to saturu.