Novadnieku enciklopēdija

Katra novada bagātība ir ļaudis, kuri tajā dzīvo. Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos cilvēkus, kuri ar savu darbu un dzīvi saistīti ar Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadiem, nešķirojot vai šis cilvēks ir populārs visā pasaulē vai Latvijā, vai arī tikai savā dzimtajā pagastā – galvenais ir viņa devums savam ciemam, pagastam, novadam, pilsētai. Bauskas Centrālās bibliotēkas Novadnieku enciklopēdija – apkopo ievērojamu novadnieku biogrāfijas un tajā līdzās cits citam sastopami dažādos gadsimtos dzīvojuši un dažādus darbus strādājuši cilvēki, kuriem kopēja bijusi piedzimšana, dzīve vai darbs šajos novados.
Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk zināmi un pavisam nezināmi novadnieki. Pamazām ar šo materiālu tiek iepazīstināti bibliotēku lietotāji, nodrošināta tā pieejamība internetā. Patlaban tajā apkopoti ap 400 ievērojamu cilvēku vārdi. 

KKF atbalsts

Kultūrkapitāla fonda atbalsts

Novadnieki pēc alfabēta

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Meklēt enciklopēdijā

Novadnieki

Kopējais ierakstu skaits:304

Jānis Rutkis

Ģeogrāfs

Dzimis 1907. gada 11. oktobrī Iecavas pagastā. 1937. gadā ar maģistra grādu pabeidz Latvijas universitāti.  1937.-1938. gadam aviācijas pulka aerologs, no 1939. gada strādā par ģeogrāfija biedrības sekretāru.  1944. gadā emigrē uz Zviedriju, strādā Stokholmas universitātē. Publicējis vairākus darbus latviešu un ārzemju periodikā.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1952 – 1953


Pēteris Ruņģis

Gleznotājs

Dzimis 1893. gada 23. februārī Bērzaunes “Spikulos”. 1921. gadā iestājies Mākslas akadēmijā. Pirmā darbu izstāde Jelgavā, 1929. gadā. Par diplomdarbu “Dzimtenes laukos’’ Mākslas akadēmijas padome piešķir mākslinieka nosaukumu. Miris 1967. gadā, apglabāts Bauskas vecajos kapos.

No Ceraukstes pagasta 1. bibliotēkas


Agnis Rūja

Sporta deju dejotājs

Dzimis 1974.gada 12.decembrī Bauskā, mācījies Bauskas vidusskolā, iestājies LVU Svešvalodu fakultātē. Sevišķus panākumus kopā ar savu partneri Sandru Suharevsku guvis Latīņamerikas dejās.

Novadpētniecības personāliju mapes Bauskas CB


Ernests Rudzroga

Represētais

Dzimis 1929. gada 12. jūnijā. Arestēts 1949. gada 15. oktobrī par darbošanos Ziņģa partizānu grupā, notiesāts pēc 58 – 1a panta uz 25. gadiem. Pēc ilgas mocīšanas čekas cietumos, izsūtīts uz Sibīriju. Atbrīvots 1965. gadā.

Rētas, Sia „Bauskas Dzīve”, 2002


Olga Lizete Rudovska

Mākslas vēsturniece

Dzimusi 1893. gada 30. novembrī Zālītes pagastā.  Beigusi Latvijas universitāti, 1927 -1937 asistente Mākslas vēstures katedrā. Papildinājusi zināšanas ārzemēs. Pēc doktora pārbaudījuma nokārtošanas no 1937-1944. gadam lasa grieķu mākslas kursu. Kara laikā emigrē uz Vāciju, pēc tam izceļo uz ASV. Publicējusi darbus par antīkiem mākslas pieminekļiem Latvijā.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1952 – 1953


Īra Rozentāle

Gleznotāja

Dzimusi 1959.gada 17.aprīlī Bauskas rajona Svitenē. Ar teicamām sekmēm 1974.gadā pabeidza Svitenes 8 gad. skolu un 1979.gadā - Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu Dekoratīvās noformēšanas nodaļā. No 1981.-1988. – studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, ar izcilību absolvēta I.Vecozola stājglezniecības darbnīca. 1990.-1992. – izglītību papildināja PSRS Mākslas akadēmijas (vēlāk LMA) asistentūrā, B.Bērziņa meistardarbīcā. Pēc 1992.gada turpināja studijas LMA un ieguva Mākslas maģistra grādu. 1992.-1996. – LMA doktorantūras audzēkne. Pedagoģiskā darbība: 1979. – 1981. – zīmēšanas skolotāja Ikšķiles 8-gad. skolā; 1986. – 1990. – zīmēšanas un gleznošanas pasniedzēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā; 1988. – 1994. – gleznošanas pasniedzēja Latvijas Mākslas akadēmijā; 1989. – 1990. – diplomdarbu vadītāja LMA Pedagoģijas nodaļā; 1996. – 1997. – docente Kultūras un Mākslas vēstures katedrā Latvijas Kultūras akadēmijā. Izstādēs piedalās no 1980. gada. No 1989. gada - Latvijas Mākslinieku savienības biedre. No 1993. gada - Starptautiskās mākslas asociācijas B13 biedre. Piedalīšanās plenēros: 1. Plenērs „Bauskas vasara”: 2005., 2006. un 2007. Bauskā. 2. Markam Rotko veltītais starptautiskais plenērs Daugavpilī 2007. gadā.

www.makslinieki.lv


Andrejs Rozēns

Mežkopis

Dzimis 1902.gada 11. novembrī Codes pagasta lauksaimnieku ģimenē. 1925. gadā beidza Latvijas universitāti un tika atstāts par asistentu pie mežu izmantošanas katedras. No 1936. gada LU  docents, kopš 1939. gada Jelgavas LA docents.  Sarakstījis vairākus darbus par koksnes tehnoloģiju. Par tālāko likteni ziņu nav.

Latvju enciklopēdija 3. sēj. 1952 – 1953


Dagmāra Rozenberga Tunce

Operdziedātāja

Dzimusi 1884. gada 4. janvārī Rundāles pagastā, skolotāja meita. 1916. gadā beidza Pēterburgas konservatoriju, no 1918-1923.gadam Nacionālās operas soliste, pēc tam mūzikas skolotāja. Par tālāko likteni ziņu nav.

Latvju enciklopēdija 2. sēj. 1952 – 1953


Uģis Roze

Dzimis 1960. gada 19.aprīlī Zālītes pagastā. Dziedājis grupā Turaidas Roze", plašas un skanīgas balss īpašnieks ".

Bauskas CB novadpētniecības mapes.


Aleksandrs Romans

Gleznotājs

Dzimis 1878. gada 14. janvārī Iecavas pagastā. Mācījies Jelgavas ģimnāzijā. 1904. gadā beidzis Pēterburgas mākslas akadēmiju. Gleznojis figurālas kompozīcijas, izjustas ainavas un portretus. 1910. gadā mākslinieks pārceļas uz Jelgavu, kur atver gleznošanas darbnīcu. Piedalījies izstādēs. Miris 1911. gada 26. jūnijā.

Vietas un laika grāmata, 1992


Top.LV
Valid XHTML 1.0 Strict
/* vids.lv */
briedis.lv
www.celmins.lv