Novadnieku enciklopēdija

Katra novada bagātība ir ļaudis. Iespējami pilnīgāk ir jāapzina tos, kuri saistīti ar Bausku, Iecavu, Rundāli un Vecumniekiem. Kāds ir zināms visā pasaulē, kāds cits - Latvijā, vēl kāds - novadā, ko sauc par mājām. Bauskas Centrālās bibliotēkas digitālā novadnieku enciklopēdija apkopo ievērojamu novadnieku biogrāfijas, un tajā sastopami dažādos gadsimtos dzīvojuši un dažādus darbus strādājuši cilvēki, kurus vieno dzimšanas vieta, dzīve vai darbs Bauskas novadā. Patlaban enciklopēdija ietver ap 380 ievērojamu cilvēku vārdus un norit informācijas labošana, papildināšana šķirkļiem A-H.

Novadnieki pēc alfabēta

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Meklēt enciklopēdijā

Novadnieki

Kopējais ierakstu skaits:24

Aleksandrs Mukāns (1918-2000)

Feldšeris

Dzimis 1918. gada 17. novembrī Ilūkstes apriņķī. Absolvējis Aerokluba aviācijas skolu Rīgā (1939) un tajā pat gadā iesaukts armijā. Kara aviācijas skolas beidzējs (1940). 1941. gada februārī tika arestēts un spīdzināts čekas pagrabos Rīgā. Pēc tam izsūtīts uz Intu un nokļuvis Koževas-Intas–Vorkutas dzelzceļa būvdarbos. Pirmās iemaņas medicīnā guvis izsūtījumā, kur bija palīgs izsūtīto medicīnas darbinieku praksē. Atgriezies Latvijā 1947. gadā. Neklātienē beidzis Rīgas 2. medicīnas skolu, pēc tam savu dzīvi saistot ar Bausku. Politiski represēto kluba "Rēta" biedrs. Miris 2000. gada 4. augustā. Atdusas Važītes kapos.

Rētas. Staļinisma upuru liecības. Bauska: SIA “Bauskas Dzīve”, 2001. 255 lpp.


Andis Mizišs (1970)

Kinorežisors

Dzimis 1970. gada 11. aprīlī Bauskā. Absolvējis Rīgas 47. vidusskolu (1988), Lidijas Stiebras Aktiermeistarības skolu (1992). Kultūras akadēmijā ieguvis maģistra grādu kino režijā (1997), studēji kultūras menedžmentu (2003). Producents tādiem labi zināmiem raidījumiem kā "Vides fakti" un "Lauku sēta". Dokumentālo filmu režisors: "Sekotāji" (2003), "Baznīca piestās rīt" (2007), "Jaguāra kakts" (2010) u.c. Savā daiļradē pievērsies cilvēka un vides savstarpējai mijiedarbībai. Andis Mizišs veidojis seriāla "Emīlija.Latvijas preses karaliene" trīs sērijas (2021). Viens no daudzsēriju filmas "Pansija pilī" režisoriem.

Andis Mizišs. Latvijas Radošu savienību padome, pieejams: https://makslinieki.lv/profile/689/ [19.06.2023.]; Bauskas CB novadpētniecības mape "Amatierteātri. Režisori".


Augusts Milts (1928-2008)

Filozofs, profesors

Dzimis Līvānu pagastā 1928. gada 28. maijā. Beidzis Līvānu komercskolu, Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti, kā arī Ļeņingradas universitātes Ētikas un estētikas katedras aspirantūru, 1967. gadā aizstāvot disertāciju. No 1952. līdz 1957. gadam bijis vēstures skolotājs un mācību daļas vadītājs Skaistkalnes vidusskolā (arīdzan Augusta Milta sieva bijusi skolotāja Skaistkalnē). Latvijas Universitātes docētājs, profesors (1971-2000). LZA Filozofijas un socioloģijas institūta profesors, Latvijas Republikas Valsts emeritētais zinātnieks. Latvijas mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicējs. Vairāk kā 200 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju autors. Grāmatu "Harmoniskais un disharmoniskais personībā: filozofiski ētiska apcere" (1979), "Esejas par morāli" (1985), "Kas ir ētika" (1999), "Saskarsmes ētika" (2004) un citu autors. Augusta Milta pēdējā dzīves vieta bija Rīga. Miris 2008. gada 13. aprīlī, atdusas Rīgas Raiņa kapos.

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas novadpētniecības mape "Novadnieki"


Krišjānis Mīlgrāvis (1982-?)

Skolu darbinieks

Dzimis 1882, gada 25. decembrī, Zālītes pagasta Kabatu mājās. Tēvs Krišjānis - lauksaimnieks, māte Grieta (dz. Renebuša). Mācījies Zālītes pagasta skolā. Beidzis Kuldīgas skolotāju semināru (1903). Strādājis par skolotāju Džūkstē (1903-1907) un Zālītes pagasta Grienvaldē (1907-1909). Piedalījies 1905. gada revolūcijā. Studējis filoloģiju un franču literatūru Grenobles universitātē. Jelgavas reālskolā ieguvis dabas zinību mājskolotāja diplomu (1911). Regulāri rakstījis periodikā par skolu un izglītības jautājumiem. Pirmā pasaules kara laikā strādājis par skolotāju latviešu koloniju skolās, tostarp Kubaņā. Piedalījies laikraksta "Sadzīve" un "Zemgalieties" redakcijas darbā. Skolotājs un direktors vairākās ģimnāzijās Latvijā (1922-1936). Būdams Rēzeknes valsts ģimnāzijas direktors, 1933. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru (n.p.k. 1466). Rīgas pilsētas izglītības valdes priekšsēdētājs (1936-1940). Autors darbiem "Zemes māmuļa" un "Dabas māmiņas pasaciņas". Miršanas datums nav zināms.

Latvju enciklopēdija 2. sēj. (K-Pi). Stokholma: Trīs zvaigznes, 1953. 1916 lpp.; Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Mīlgrāvis Krišjānis. "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" Nr.11 (1936), pieejams: LNDB www.periodika.lv [17.06.2023.]


Daumants Mīlgrāvis (1930-1980)

Aktieris

Dzimis 1930. gada 26. decembrī Zālītes pagastā. Apguvis atslēdznieka arodu. Jau agrā jaunībā brigadieris Mangaļu kuģu remonta rūpnīcā. Dienestā tālajos austrumos spēlējis karavīru kolektīvā un saņēmis aicinājumu strādāt Sahalīnas drāmas teātrī, bet atgriezies Rīgā. Apmeklējis "Ziemeļblāzmas" drāmas kolektīvu, kur liktenīga bija Oskara loma "Zvejnieka dēlā". Paklausot O. Krodera aicinājumam, 31 gadu vecumā ierodies Liepājas teātrī (1961). Beidzis Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. Liepājas teātrī ātri ieguvis atzinību spēlēt vadošās lomas, varoņlomas: pulkvedis Sumbris izrādē "Savu lodi nedzird", Indulis "Indulis un Ārija" u.c. Ētisko ideālu un garīgā spēka paudējs lomās. Spēlējis Andreja Miglas režisētajās izrādēs jau kopš tā diplomdarba iestudējuma. Iejuties arī vecu vīru lomās, komēdiska satura tēlos, piem., Oto Tutārs "Lopu skaitīšanā". Pēc smagas slimības, kas atņēma balsi, savas spējas ieguldījis režijā - Ekziperī "Mazais princis" un A. Arbuzova "Vecmodīgā komēdija". Miris 1980. gada 3. janvārī Liepājā. Atdusas Rīgā, Vecmīlgrāvja kapos.

"Teātris un dzīve: 1980. gads teātros", 25. rakstu krājums. Rīga: Liesma, 1981. 153. lpp.


Andrejs Migla (1940-2021)

Režisors

Dzimis 1940. gada 30. novembrī. Ar ģimeni deportēts no Ceraukstes pagasta Mauriņu mājām uz Krasnojarskas apgabalu. Izsūtījumā (1941-1946). Absolvējis Rīgas 1. vidusskolu (1958), Latvijas Valsts konservatorijas Režijas nodaļu (1963). Liepājas teātra režisors (1963-1974), no 1968. gada – galvenais režisors. Izveidojis un vadījis Liepājas teātra 1. un 2. aktieru studiju. Aktīvā režijas pamatdarbā absolvējis augstākos režisora kursus Maskavas A. Lunačarska Valsts teātra mākslas institūtā (1972), Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes maģistrantūru (1998). Latvijas Radio režisors (1975-1982). Radioteātrī dramatizējis un iestudējis vairākus desmitus dzejas un prozas darbu. Piecus gadus bijis Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks kultūras jautājumos. Kopā ar Valdi Rūmnieku autors vairākām lugām, pirmā no tām - "Mežrozītes" - iespiesta 1986. gadā. Autors grāmatām "Dzintara stars" (2018) un "Brīvības stars” (2019) par vēsturiskiem notikumiem Liepājā. Kopā ar Valdi Rūmnieku autors grāmatām "Kuršu vikingi" (1998), "Sveiks, jautrais Rodžer!" (2005), "Debess aiztur elpu" (2016) u.c. Veidojis krājumus par Latvijas Radio vēsturi un folkloras kopu "Atštaukas". Latvijas Rakstnieku savienības un Teātra darbinieku savienības biedrs. Devies mūžībā 2021. gada 12. maijā.

Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. [Rīga]: Latvijas Valsts arhīvs, 2007. 811 lpp.; 80 gadu vecumā mūžībā devies rakstnieks un režisors Andrejs Migla. Pieejams: www. irliepaja.lv [17.06.2023]


Jānis Miežulis

Pasta krājkases inspektors

Dzimis 1875. gada 28. jūlijā Mežotnē. Beidzis Bauskas apriņķa skolu, pasta un telegrāfa kursus. Telefona–telegrāfa ekspluatācijas nodaļas vadītājs. Būdams Rīgas telefona vecākais mehāniķis, ar 1928. gada lēmumu apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV sķiru (n.p.k. 1312). Vēlākos gados - pasta krājkases pārvaldes inspektors - apbalvots ar Atzinības krusta IV šķiru (1938). Miris 1941. gada 3. novembrī. Atdusas Rīgas Meža kapos.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Triju Zvaigžņu gaismā: pirmā grāmata (1924-1940). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 1997. 679 lpp.; Ar Atzinības krustu (turpin.), "Latvijas kareivis" Nr. 269 (1938); Sēru vēstis, "Tēvija" Nr.111 (1941), pieejami LNBD www.periodika.lv [17.06.2023.]


Jānis Miezis (1884-1950)

Ierēdnis

Dzimis 1884. gada 26. decembrī Ceraukstes pagastā. Beidzis Bauskas pilsētas skolu. Pasta ierēdnis Rīgā un Krievijā. Strādājis valsts kontrolē (1921-1927), valsts saimn. dept. dir. (1927-1934), Latvijas kredītbankas vicedirektors (1935 -1940). Izceļojis uz Austrāliju (1949). Miris Austrālijā 1950. gada 2. aprīlī.

Latvju enciklopēdija 2. sēj. (Ka-Pi). Stokholma: Trīs zvaigznes, 1953


Jēkabs Arvīds Mieleiks (1892-?)

Lauksaimnieks

Dzimis 1892. gada 30. oktobrī Īslīces pagastā. Piedalījies brīvības cīņās. Lauksaimnieks Codes pagasta "Markuvēnos". Codes lauksaimniecības biedrības un Mežotnes izglītības biedrības priekšsēdētājs. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis uz vienu gadu (1938). Bauskas apriņķa Codes pagasta padomnieks (1943). Miršanas datums nav zināms.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.


Jānis Mieleiks (1892-1970)

Būvinženieris

Dzimis 1892. gada 24. jūnijā Bauskā, "Mieleikās". Beidzis Jelgavas reālskolu un Latvijas universitāti. Šoseju un zemes ceļu departamenta rajona inženiera darbu uzraugs. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi (n.p.k. 330). Miris 1970. gada 7. jūlijā Rozenheimā, apbedīts Rozenheimas kapos.

Es viņu pazīstu. Rīga: Biografiskā archiva apgāds, 1939. 562 lpp.; Triju Zvaigžņu gaismā: pirmā grāmata (1924-1940). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 1997. 679 lpp.; Sēru vēstis. "Laiks" Nr. 65 (1970), pieejams LNDB www.periodika.lv [15.06.2023]