Informācija par novadnieku

Vija Cerusa (1950)

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dzimusi 1950. gada 23. jūnijā Salgales pagasta Būmaņu mājās. Vija Cerusa, dzimusi Bērziņa, pēc apkaimes skolas un LU Filoloģijas fakultātes beigšanas uzsāka darba gaitas Bauskas Vakara vidusskolā. Latviešu valodas un literatūras skolotājas sirds darba ilgākais posms (1978-2019) aizritējis Bauskas 1. vidusskolā (tag. Bauskas ģimnāzija), kur bijusi arī vairāku klašu audzinātāja un direktora vietniece ārpusklases darbā. Vijas vadīto tematisko pasākumu skaits mērāms simtos un turpina augt, tāpat arī to bērnu un jauniešu pulks, kas iepazīst latviešu literātus un novadniekus visdažādāko uzdevumu izpildē. Vija ilgus gadus vadījusi Bauskas rajona (vēlāk novada) latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību (1981-2020) un tās laikā izdzīvotas un meklētas pieejas tādās pārmaiņās kā e-klase, kompetenču pieeja mācību saturā u.c. Vija Cerusa sakārtojusi stāstu krājumus "Mūsu ozolu stāsti" (2018), "Mūsu skolas stāsti" (2019). Par radošu darbu saņemta Luda Bērziņa Starptautiskā pedagogu balva (2011). Pagodinājums bijis izvirzīšana Imanta Ziedoņa balvai nominācijā "Bize" (2016). Vija Cerusa saņēmusi Atzinības krusta III šķ. (2019). Par izciliem nopelniem latviešu literatūras pedagoģijā un mūža ieguldījumu latviešu valodas un kultūras tradīciju popularizēšanā un saglabāšanā novadā un Latvijā, saņēmusi Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu "Mūža ieguldījums" (2020).

Bauskas CB novadpētniecības mape "Izglītība"


Iet atpakaļ