Informācija par novadnieku

Leontīne Zariņa (1935-2000)

Bauskas rajona Centrālās bibliotēkas direktore (1974-1998)

Dzimusi 26. novembrī daudzbērnu ģimenē. Meitas uzvārds - Vindača. Pēc vecāku nāves nācies pārcelties no Rēzeknes puses uz Kurzemi. Dzīvojusi pie krustmātes un mācījusies Zentenes pamatskolā. Bērnības skaistākās atmiņas saistītas ar Talsiem un krusttēva gādību. Absolvēts Kultūras darbinieku tehnikums. Nodarbojusies ar vingrošanu, akrobātiku. Kopā ar vienaudžiem Bauskā ieguvusi tautas deju ansambļa "Jandāls" nosaukumu. Vadījusi Bauskas Bērnu bibliotēku no 1954. gada. Bauskas rajona Centrālās bibliotēkas direktore no 1974. gada. Leontīnes Zariņas vadībā noritēja pāreja uz darbu centralizēti, izveidota komplektēšanas nodaļa. Bibliotēkas darbinieku atmiņās L.Zariņas darbs ir sirsnības, savstarpējas cieņas un bibliotekāro pienākumu atdeves laiks. Mūžībā devusies 2000. gada 10. augustā.

Novadpētniecības mape "Bauskas rajona Centrālā bibliotēka periodikā (1998-2001)", L.Zariņas meitas Antras Ērgles atmiņu pieraksti


Iet atpakaļ