Informācija par novadnieku

Gaļina Viegliņa (1947-2022)

Rakstniece Gina Viegliņa-Valliete

Dzimusi 1947. gada 22. jūnijā Ilūkstes pusē. Literārais pseidonīms Gina Viegliņa-Valliete. Mācījusies Kandavas internātskolā, Raiņa vakara vidusskolā, LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Jau 15 gadu vecumā uzsāktas darba gaitas, strādājot rūpnīcā "VEF". Pēc augstskolas beigšanas Gaļina veikusi laborantes pienākumus vēstures fakultātē, bijusi mācībspēks Rīgā un Kandavā. Ilgus gadus bijusi vēstures un kultūras vēstures skolotāja Valles vidusskolā, un Valle joprojām ir rakstnieces mājas. Vallē Gaļina pievērsās dzejai, pirmās dzejas publikācijas - Tukuma rajona avīzē un Aizkraukles rajona avīzē "Staburags" 80. gadu beigās. Jaunā tūkstošgade literāri ļoti ražīga. Dzejoļu krājumi: "Uz balta spārna" (2003), "Vēl mīlu" (2009), "Zemgales vācelīte" (kopkrājumi - 2010, 2011, 2012), "Ziedu pļavā" (2014), "Saule plaukstās" (2017) un citi; kā arī dzeja bērniem: "Māmiņ, lūdzu, palasi" (2010), "Rūķa Pipariņa vasara" (2015) u.c. Rakstnieces izglītība un interese izpaudusies šādos vēsturiskos darbos: "Savieši" (2008), "Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē no 15. līdz 20. gadsimtam" (2014), biogrāfiskajā romānā "Rainis un viņa māte" (2017). Romāni: "Dievs, piedod!" (2017), "Valdnieka Nameja meita" (2018). Skaudrs meitenes stāsts atklājas "Atradenes stāstos" (2019). Jaunākais sirdsdarbs ir dzeja bērniem "Pipariņa piedzīvojumi" (2021) un pieaugušajiem "Tā saulespuķe" (2021). Sadarbībā ar Andri Kristonu tapušas ap 30 dziesmas pieaugušajiem, kā arī "Sakrālie dzejoļi un dziesmas" (2014). Ginas dzeja dzirdama arī bērnu dziesmās. Veikums atzinīgi novērtēts daudzos konkursos. Saņemts Vecumnieku novada Atzinības raksts "Par novada vēstures izpēti un tā atspoguļošanu dzejā" (2012). Mūžībā devusies 2022. gada 7. martā.

Valles pagasta Valles bibliotēkas novadpētniecības mape "Personālijas"


Iet atpakaļ