Informācija par novadnieku

Edgars Bergmanis (1904-1982)

Mācītājs

Dzimis 1904. gada 18. maijā Rundāles pagastā. Rakstveža dēls. Beidzis Hercoga Pētera ģimnāziju Jelgavā, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti (1934). 1934. gada 24. jūnijā ordinēts par Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru. Ticības mācības skolotājs J. Biseknieka lauksaimniecības vidusskolā Jelgavā un Mežotnē. No 1937. gada mācītājs Mežotnes- Bērsteles Ev. luteriskajās draudzē. Aizsargu mācītājs. Devies trimdā (1944). 1947. gadā Anglijā sācis aktīvu darbu pie Līdsas Ev. lut. latviešu draudzes nodibināšanas. Miris 1982. gada 22. decembrī Anglijā.

"Latvija Amerikā" Nr.39 (1964) un Nr.6 (1982), pieejami LN Digitālā bibliotēkā www.periodika.lv [22.11.2022.]


Iet atpakaļ