Informācija par novadnieku

Natālija Draudziņa (1864-1949)

Pedagoģe

Dzimusi 1864. gada 14. decembrī Lietuvā, Šauļu apriņķī, zemkopju ģimenē. Mācījusies Mežotnes un Bauskas pamatskolās. Beigusi Lomonosova ģimnāziju Rīgā ar mājskolotājas tiesībām. 1887. gadā Jelgavā atvērusi meiteņu proģimnāzijas skolu. Pārceļoties uz Rīgu, nodibinājusi 2. pakāpes meiteņu skolu (1985). Par skolotājiem tajā strādāja J. Rozentāls, V. Plūdonis u.c. personības. 1910. gadā skolu pārcēla uz Ģertrūdes ielu 32, ko par N. Draudziņas līdzekļiem uzcēla arhitekts E. Laube. Skolu nosauca par Natālijas Draudziņas ģimnāziju. No 1895.-1940. gadam viņa bija tās īpašniece un direktore. Vadījusi arī bērnu dārznieču kursus. Draudziņa apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķira, 1926). Izglītības darbiniece mirusi Rīgā 1949. g. 22. janvārī, atdusas Torņkalna kapos.

Grosvalds, I. Latvijas sievietes izglītībā un zinātnē (1880-1944). LZA Vēstis Nr. 2, sēj. 71 (2017); Latvijas Ekciklopēdija II (CĒ-H), 2003; Es viņu pazīstu, 1939;


Iet atpakaļ